Slovenskí vinári a vinohradníci sú na kolenách. Ani po takmer roku od vypuknutia pandémie nemajú vyplatené prisľúbené odškodné za povinné zatvorenie predajní. Uviedla to Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS).

“Vinársky sektor je pritom jeden z najpoškodenejších, pretože uzatvorenie HoReCa segmentu, vlastných predajní, zákaz hromadných podujatí, eventov a festivalov spôsobil výpadok na príjmoch vinárov v priemernej výške 40 %. Hlavne pre malé rodinné vinárstva sú obmedzenia likvidačné a musia si nájsť aj iné zamestnanie, aby sa uživili,” priblížila.

Situácia je podľa nej kritická aj z toho dôvodu, že sľúbené odškodné, na ktorom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pracujú od júna 2020, doteraz nebolo vyplatené. Pre porovnanie – v krajinách ako Francúzsko, Taliansko, Rakúsko mali podľa jej slov odškodnenie z prvej vlny vyplatené v máji a júni 2020.

Upozornila, že zatiaľ čo ostatné sektory ponúkajú v tejto situácií pravidelné kompenzácie na odvrátenie obrovských škôd, ktoré vznikajú, MPRV ponúklo iba jednorazové odškodnenie, ktoré ani za 5 mesiacov od podania žiadosti nebolo vyplatené. O odškodnení počas druhého zatvorenia prevádzok sa podľa nej zatiaľ ani neuvažuje.

Podčiarkla, že vinári nedostávajú dostatočné kompenzácie ani cez schému Prvá pomoc plus, pretože ich zamestnanci musia chodiť do práce, aby spracovali úrodu, venovali sa vinohradom, ošetrovali vyrábaný produkt, takže im zamestnávatelia musia vyplácať 100 % mzdy. Náhradu však podľa Kaňuchovej Pátkovej dostávajú iba vo výške 80 % z 80 % mzdy, čiže približne 64 %. Zvyšné peniaze na výplaty si podľa nej musia vinári požičať.

Poznamenala, že priemerné straty pri opatreniach trvajúcich počas pandémie pre tých, ktorí sú závislí na HoReCa segmente, vlastných festivaloch a eventoch, sú na úrovni 80 až 100 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Keďže marža vinárov na výslednom produkte je mimoriadne nízka, takýto pokles v príjmoch sa podľa jej slov práve začal riešiť prepúšťaním (pracovníkov) a klčovaním vinohradov.
Vinohradníctvo a vinárstvo s následnou agroturistikou pritom zamestnáva niekoľko tisíc ľudí, o ekologickej a krajinotvornej funkcii vinohradov ani nehovoriac. Podľa ÚKSÚP-u sektor vinárstva má takmer 700 registrovaných vinárstiev a viac ako 26.000 registrovaných vinohradníkov.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska podľa nej navrhuje, aby boli špeciálne odškodnení tí producenti, ktorí vyrábajú menej ako 400.000 litrov vína a dodávajú výhradne prostredníctvom HoReCa segmentu, vlastných predajní, eventov a agroturistiky za vínom. Žiada o urýchlené vytvorenie schémy, keď z dôvodu trvania obmedzení nemôžu vinári poskytovať svoje služby. Vinári si podľa nej pritom nemôžu žiadať odškodnenie prostredníctvom ministerstva dopravy, pretože ich IČO je vinárska výroba, aj keď tiež poskytujú gastro služby.

TASR,  foto LM