Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej stránke menný zoznam svojich zamestnancov. Informovala o tom Erika Turček Pfundtnerová z oddelenia komunikácie PPA. 

Spresnila, že PPA pokračuje vo svojej začatej reformnej práci a chce byť ešte bližšie k žiadateľom a poberateľom dotácií. Popri plánovanej digitalizácii a zjednodušenia procesov podávania a spracovania žiadostí teraz zverejňuje na svojej webovej stránke menný zoznam všetkých svojich zamestnancov.

“Chceme byť otvorení a transparentní a týmto krokom si myslím, že sme opäť o kúsok bližšie k ľuďom,” povedal generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš. Pre verejnosť podľa Turček Pfundtnerovej PPA zriadila infocentrum, aby žiadatelia a aj ktokoľvek, kto potrebuje informácie, dostal čo najrýchlejšiu odpoveď. Svoje otázky a požiadavky môže posielať emailom na info@apa.sk alebo telefonicky na číslo 02/527 33 800, každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h.

Zdôraznila, že súčasné vedenie PPA neustále pracuje na odstraňovaní komplikácií a bariér pre poľnohospodárov pri získavaní dotácií. Dôkazom toho je podľa nej aj nedávne stretnutie s mladými farmármi alebo zjednotenie usmernenia, ktoré ovocinárom doteraz krátilo dotácie. Dodala, že menný zoznam zamestnancov PPA možno nájsť na adrese: https://www.apa.sk/kontakty-podla-organizacnej-struktury.

TASR