Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR vyzýva v tejto zložitej situácii novú slovenskú vládu, aby dôkladne zvážila, aké opatrenia prijme v záujme ozdravenia slovenských lesov. Zároveň apeluje na zachovanie krehkej stability lesnícko – drevárskeho sektora (LDS). “ZSD SR vníma ohrozenie slovenskej ekonomiky veľmi reálne a zároveň sa stavia k jej odvráteniu veľmi zodpovedne vo vzťahu k zamestnancom svojich firiem. Jeho členské spoločnosti tvoria malé, stredné, ale aj veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 3000 ľudí, na ktorých sú v celom LDS naviazané ďalšie desaťtisíce osôb,” uviedol pre TASR generálny sekretár zväzu Peter Zemaník.

ZSD SR podľa neho reprezentuje pre Slovensko významné a hlavne perspektívne odvetvie pre využívanie potenciálu obnoviteľnej suroviny. “Sme presvedčení, že opatrenia na podporu zamestnávateľov, ktoré navrhuje Republiková únia zamestnávateľov, výrazne odľahčia odvodovú a daňovú zaťaženosť všetkých firiem na Slovensku. Okrem toho, že podporujeme opatrenia na kompenzáciu nákladov zamestnávateľov a zlepšenie cash-flow podnikateľských subjektov, potrebujeme v našom sektore stabilitu rezortných vzťahov,” zdôraznil.

LDS je podľa Zemaníka mimoriadne citlivý na zlé, neuvážené a väčšinou dlhotrvajúce rozhodnutia politických špičiek na Slovensku, ale i v okolitých krajinách, ktoré síce dokážeme identifikovať, ale, žiaľ, väčšinou nie odvrátiť.

Členovia ZSD SR sú si plne vedomí toho, že jedine vyvážená komunikácia a efektívne napĺňanie rozumných hospodárskych cieľov v spoločnom sektore pomôže odvrátiť a zvrátiť ohrozenia, ktorým dnes v LDS čelia. “Je to o to dôležitejšie, že zároveň musíme čeliť ohrozeniu existencie našich firiem v boji s novým koronavírusom na Slovensku,” pripomenul generálny sekretár zväzu.

ZSD SR je zásadne proti úprave kompetenčného zákona a presúvaniu riadenia lesníckych činností pod rezort životného prostredia. Naopak, už roky apeluje na všetky predchádzajúce vládne garnitúry, že jedine zjednotenie lesníckych politík a zosúladenie a harmonizácia zásadných legislatívnych dokumentov, ktoré sa týkajú tejto témy, pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR garantuje zodpovedné a trvalo udržateľné hospodárenie a rozumnú ochranu v našich lesoch.

Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie efektívneho fungovania štátnych lesníkov je podľa názoru ZSD SR úplné odpolitizovanie podnikov štátnych lesov minimálne tým, že generálneho riaditeľa nebude menovať minister pôdohospodárstva, ale nezávislý orgán, napríklad komisia menovaná Národnou radou SR a potvrdenie bude plénom národnej rady. “Pre zotrvanie vo funkcii musia byť stanovené merateľné kritériá. Nemusíme príliš zdôrazňovať, že stav, v ktorom sa táto organizácia dnes nachádza, nie je dielom lesníkov, ale politikov. Tento princíp obsadzovania vedenia štátnych podnikov považujeme za nevyhnutný vo všetkých rezortoch,” zdôraznil Zemaník.

TASR 25.3.2020