Združenie miest a obcí (ZMOS) vyzýva Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) na kontrolu v Koordinačnom centre Obaly, družstvo a v Organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV). Dôvodom je, že 159 obcí nemá zmluvného partnera na financovanie triedeného zberu odpadu z obalových a neobalových výrobkov. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

„Výsledkom kontroly musí byť prijatie návrhu opatrení pre rezort životného prostredia na odstránenie stavu, keď 159 obcí so 141.199 obyvateľmi nemalo k 13. februáru 2020 zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) na financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov,“ skonštatoval výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Dodal, že nekonaním zodpovedných organizácií sa zvyšuje riziko environmentálnych a finančných škôd v mestách a obciach.

Turčány tiež pripomína, že obce sú dva mesiace mimo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov odpadu. “Zároveň sa hazarduje s dôverou občanov, ktorí poctivo triedia odpad. Tento stav je preto neprijateľný, jeho vyriešenie musí mať najvyššiu prioritu,” povedal.
Predstavitelia miest a obcí považujú za neprípustné a nezodpovedné doterajšie odkladanie zákonných rozhodnutí koordinačného centra.

Kaliňák podotkol, že v zmysle zákona o odpadoch je koordinačné centrum povinné rozhodovať a rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti medzi členov OZV. ZMOS preto požaduje kontrolu SIŽP a urýchlené riešenie problému.

TASR 21.02.2020

foto LM