Mesto Žilina pokračuje v zavádzaní vrecového zberu v ďalšej mestskej časti, od apríla budú môcť efektívnejšie triediť odpad obyvatelia Bánovej. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

“Štartovacie balíčky s vrecami na triedený odpad a harmonogramom vývozu budeme občanom distribuovať počas budúceho týždňa zberovou spoločnosťou T+T, a. s. S vrecovým zberom sa začne od apríla. Farebne označené vrecia sú určené na triedenie papiera, plastov, skla, kovov a kompozitných obalov,” uviedol vedúci odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline Andrej Vidra.

Zber vriec bude podľa harmonogramu vývozu, ktorý je dostupný aj na webovej stránke mesta v sekcii Občan/triedime odpad. “Vrecia je potrebné vyložiť na prístupné miesto – pred bránu rodinného domu v deň vývozu, najneskôr do siedmej hodiny,” doplnil Vidra.

Zároveň Žilinčanov poprosil, aby podľa možností využívali plnú kapacitu vriec a vykladali ich až po naplnení. “Rovnako je potrebné, aby boli PET fľaše stlačené. V prípade, že by obyvatelia štartovací balíček nedostali, odporúčame kontaktovať odbor životného prostredia,” vysvetlil Vidra.

“Pilotný projekt vrecového zberu triedeného odpadu zaviedla žilinská samospráva v mestskej časti Závodie, kde funguje od roku 2017. Aj týmto krokom sa snaží radnica podporovať myšlienku ochrany životného prostredia a aktívnou formou vyzýva obyvateľov na triedenie odpadu,” uzavrela hovorkyňa mesta.

TASR          foto LM