Mesto Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi, ktorí patria v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19 k najviac ohrozeným skupinám.

“V meste aktuálne žije viac ako 20.000 seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Možno potrebujú pomôcť s nákupom, s liekmi, vybaviť neodkladnú záležitosť na úrade, alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť. Chcem v tejto situácii apelovať na všetkých Žilinčanov, ak poznáte vo svojom okolí, v susedstve takýchto starých ľudí, pomôžme si navzájom. Naše každodenné prejavy ľudskosti sú to, čo je naozaj povzbudzujúce. Napriek tomu, že nás čakajú ťažké dni,” povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Podotkol, že všeobecne sa odporúča pravidelná kontrola starých ľudí a susedov vo vyššom veku, najmä osamelo žijúcich. “Zdôraznite im dôležitosť dôkladného umývania rúk, používania ochrany nosa a úst na verejnosti a potrebu obmedzenia kontaktu s inými ľuďmi. Niekedy postačí len upokojenie, keďže aktuálne udalosti môžu na mnohých seniorov pôsobiť rušivo,” doplnil žilinský primátor.

Krízový štáb mesta Žilina prijal v pondelok (16. 3.) ďalšiu sériu preventívnych opatrení proti šíreniu nebezpečného vírusu. “Samospráva apeluje na všetkých Žilinčanov, aby nepodceňovali hygienické pravidlá a do vozidiel mestskej hromadnej dopravy, ale aj do potravín, lekární, drogérií vstupovali len so zahaleným nosom a ústami. Využiť môžu rúško alebo iný alternatívny spôsob v podobe šálu či šatky. Rovnaké odporúčanie platí aj pre majiteľov prevádzok, ktoré ostávajú otvorené a ich zamestnancov prichádzajúcich do kontaktu so zákazníkmi,” podotkol hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. Upozornil, že do 15. apríla sa v Žiline prerušuje tzv. sociálny taxík – dopravná služba pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

TASR 17.3.2020