Zber medvedieho cesnaku nie je povolený v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany. Za nezákonné natrhanie hrozí vinníkovi pokuta. Upozorňuje na to Štátna ochrana prírody SR.

V oblastiach s nižším stupňom ochrany alebo lesoch a lúkach bez stupňa ochrany je zber medvedieho cesnaku povolený. “Pre každoročne sa opakujúci problém so zberom cesnaku medvedieho v Národnej prírodnej rezervácii Jovsianska hrabina, správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat v tomto období vykonáva zvýšené kontroly chráneného územia,” uvádza CHKO Vihorlat na webovej stránke.

Ochranári pripomínajú, že každé chránené územie je v teréne označené a je potrebné v ňom chodiť po vyznačených trasách. “Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom území tak chce urobiť a či tam je takáto činnosť dovolená,” upozorňujú ochranári.

TASR 18.3.2020

foto LM