Začiatkom týždňa sa uskutočnilo neformálne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zastupoval štátny tajomník Andrej Gajdoš. Rokovanie sa s ohľadom na súčasnú situáciu uskutočnilo formou online videokonferencie.

Hlavným predmetom pondelkového rokovania bola diskusia o pozícii Európskej únie pri bilaterálnych rokovaniach so Spojeným kráľovstvom o stanovení finálnych rybolovných kvót na rok 2021 a pre niektoré hlbokomorské zdroje aj na rok 2022. Do konca marca 2021 totiž platia provizórne kvóty, ktoré boli dohodnuté ešte koncom minulého roka na Rade AGRIFISH.

Európska komisia hneď v úvode informovala o doterajšom priebehu týchto rokovaní, počas ktorých sa podarilo dosiahnuť isté pokroky a zároveň predstavila ministrom návrh rozhodnutia Rady, ktorý má slúžiť ako pozícia únie na rokovania so Spojeným kráľovstvom. Komisia zdôraznila potrebu flexibilného prístupu, aby bolo možné dosiahnuť dohodu čo najskôr.

Ministri následne v diskusii poďakovali Európskej komisii za nemalé úsilie, ktoré vynaložila počas konzultácií,  ako aj za doterajší pokrok a dobrú spoluprácu. Rovnako poukázali na výnimočnosť situácie, počas ktorej sa tieto konzultácie konajú. V závere sa Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) zhodla na tom, že rokovania so Spojeným kráľovstvom bude potrebné ukončiť čo najskôr, a to v súlade s vedeckými údajmi aj potrebami sektora.

TASR o tom informovala hovorkyňa MPRV SR Anežka Hrdá.

TASR

foto px