Téme obnovy krajiny a vodozádržným opatreniam bola venovaná medzinárodná konferencia, ktorá sa konala vo štvrtok v Košiciach. Išlo o súčasť akčného plánu obnovy krajiny, ktorú na tento rok prijal Košický samosprávny kraj (KSK). Krajská samospráva chce realizovať kroky vedúce k ozdraveniu klímy, obnove biodiverzity, zlepšeniu úrodnosti pôdy a zvýšeniu zásob podzemnej vody.

“Košický samosprávny kraj sa chce postaviť k tejto otázke naozaj čo najzodpovednejšie a vybrať tie najefektívnejšie riešenia v každej konkrétnej lokalite a v každom konkrétnom prípade. V najbližšom období nás čaká písanie množstva projektov, ktoré by mali slúžiť k realizácii toho, o čom tu rozprávame, a to je zabrániť vysychaniu našej krajiny,” uviedol na podujatí pre novinárov predseda KSK Rastislav Trnka.

Poslanec Zastupiteľstva KSK a predseda združenia Ľudia a voda Michal Kravčík upozornil, že celá Európa, ale aj iné kontinenty vysychajú, čo má veľké negatívne dôsledky. “Tu na východe máme dve vodné nádrže – Domašu v Prešovskom kraji a Ružín v Košickom kraji, obidve sú poloprázdne, a to je marec, začiatok jari. Signalizuje to veľmi nebezpečnú situáciu, takú ako napríklad Čechy zažívali minulý rok. Je preto najvyšší čas riešiť to, čo padá z neba, aby sme posilnili vododržnosť územia a predchádzali takýmto nebezpečným situáciám, pretože bez vody nie je nič,” povedal. Konštatoval, že nedostatok vody ovplyvňuje poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo i celú ekonomiku, ale aj sociálne vzťahy či biodiverzitu, a ohrozená je aj potravinová bezpečnosť. “Je to veľká výzva nielen pre Košický kraj, ale všetky kraje, samosprávy a štát,” konštatoval.

Český odborník v oblasti ochrany životného prostredia Jan Pokorný ocenil program a akčný plán obnovy krajiny v Košickom kraji. “Páči sa mi, ako je to poňaté s konkrétnymi cieľmi, lebo je to kontrolovateľné. Myslím si, že by ste mohli byť v tejto oblasti úplne na čele nielen na Slovensku, ale aj v rámci územia bývalého Československa. Na úrovni celého štátu sa opatrenia robia asi zle, pretože sú príliš obecné, prínos na krajskej úrovni je v tom, že sa pozná konkrétna situácia a máte to dobre definované,” povedal Pokorný na 1. Konferencii obnovy krajiny.

Podľa plánu majú v Košickom kraji vzniknúť vodozádržné opatrenia, ktoré by dokázali do desiatich rokov zvýšiť zásoby vodných zdrojov. Cieľom je, aby kraj nebol v budúcnosti postihnutý nedostatkom vody, bol menej ohrozovaný povodňami, suchom, klimatickou zmenou i niektorými prejavmi náhlych zmien počasia. Opatrenia zahŕňajú zadržiavanie zrážkovej vody, výstavbu hrádzok, malé vodné nádržky, dažďové záhrady, výsadbu zelene, stromoradí a podobne.

TASR          foto TASR