Banská Bystrica– Záchrana zanikajúceho ovčiarstva a udržanie kultúrnej krajiny Horehronia je cieľom Horehronského salašníckeho spolku, o vzniku ktorého rozhodli členovia na ustanovujúcom valnom zhromaždení v sobotu (8.12.) v Banskej Bystrici. Za svojho predsedu si zvolili Milana Motyčku zo spoločnosti Agrospol Valaská.

“Motívom k vzniku spolku je neutešená situácia v chove oviec a postupné rušenie salašov spôsobené hlavne nedostatkom pracovnej sily a problémami s odbytom ovčiarskych produktov, najmä mäsa a vlny,” konštatoval Motyčka.
Prioritami spolku pre budúci rok je preto riešenie zamestnanosti, odbytu a propagácia salašníctva vrátane výrobkov a jedál z baraniny a jahňaciny.

TASR      foto archív LM