Výrazný nárast domácich ubytovaných návštevníkov v regióne Vysokých Tatier o 20 percent potvrdil v minulom roku mimoriadnu životaschopnosť zavedenia rekreačných poukazov. Tvrdí to výkonná riaditeľka tamojšej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Lucia Blašková, podľa ktorej poukazy spôsobili v celkových číslach najväčší efekt. “V tomto riešení však tkvie sčasti aj ohrozenie. Po ukončení dotácií od štátu môže cestovný ruch výrazne upadnúť zo dňa na deň,” upozornila.

S tým súvisí aj volanie Tatrancov po koncepčnom riešení. Slovensko podľa Blaškovej potrebuje systémovú propagáciu, aby sa krajina dostala do povedomia a do médií nielen v krajinách geografických susedov, ktoré sú pre cestovný ruch kľúčové, ale aj na nových trhoch s potenciálom rastu. “Slovensku však chýba štátna, profesionálne riadená organizácia zaoberajúca sa cestovným ruchom, ktorá by zastrešovala takéto aktivity a vytvárala pozitívny imidž krajiny,” skonštatovala riaditeľka. Zároveň dodala, že Slovensko má čo svetu ponúknuť a cestovný ruch u nás má obrovský potenciál. “Jednotlivé subjekty venujúce sa cestovnému ruchu v regiónoch majú ťažšiu pozíciu a musia v mnohých veciach tieto aktivity suplovať,” zdôraznila Blašková.

OOCR Región Vysoké Tatry v propagácii destinácie napomáha aj činnosť tatranskej destinačnej cestovnej kancelárie CK Enjoy Tatras s marketingovým mixom, ktorý sa sústredí na pre nás netradičné trhy, ako sú krajiny Beneluxu, Škandinávie a v tomto roku sa pripravuje osloviť aj trh vo Veľkej Británii. Agentúra reprezentuje destináciu komplexnou propagáciou, účasťou na veľtrhoch a výstavách či organizovaním propagačných kampaní.

“Ocenenie Lonely Planet s titulom Najlepšej európskej destinácie v minulom roku potvrdzuje, že v spolupráci so všetkými subjektmi zapojenými do spolupráce v Tatrách, Poprade i podhorí, budujeme dobré meno Slovenska. Je to pre nás záväzok do ďalších období, nielen poskytovať kvalitné služby v regióne, ale budovať a rozvíjať destináciu a udržať dobrú povesť a značku Tatier dlhodobo aj v medzinárodnom meradle. Pre ďalší rozvoj je však nevyhnutné dobudovanie potrebnej infraštruktúry. Máme na mysli diaľnice, letiská, železničnú dopravu a komplexné dopravné riešenia v celom regióne, s dôrazom na ekológiu a udržateľnosť, ktorá bude v budúcich rokoch pre nás hlavnou témou,” dodala Blašková.

 

TASR 1.03.2020

foto LM