Potravinárska výroba na Slovensku v máji tohto roku zaznamenala medziročný rast, rovnako aj tržby. Výroba aj obrat potravinárskeho a nápojového priemyslu v Európskej únii (EÚ) v prvom kvartáli však medziročne poklesli. Informovala o tom riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová.

Z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR podľa jej slov vyplýva, že priemyselná produkcia vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov v máji tohto roka medziročne vzrástla o 9,3 %. V rovnakom období predchádzajúceho roka pritom klesla o 9,4 %. Tržby za vlastné výkony a tovar vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov v máji tohto roka medziročne vzrástli o 15,1 %. V rovnakom období predchádzajúceho roka klesli o 13,1 %. Venhartová zároveň priblížila, že na základe údajov európskej asociácie potravinárskeho a nápojového priemyslu FoodDrink Europe sa v prvom štvrťroku 2021 výroba v EÚ v potravinárskom a nápojovom priemysle zvýšila o 1,3 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Obrat v EÚ v potravinárskom a nápojovom priemysle sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 2,7 %.

V rámci EÚ však výroba potravín a nápojov v prvom kvartáli 2021 vykazuje medziročný pokles o 2,8 %. Podobný trend možno pozorovať aj pri porovnaní obratu európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu s celkovým obratom vo výrobe, kde nastal pokles o 3 %. Výrobné ceny potravín sa zároveň zvýšili o 1,3 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. PKS súčasne poukázala na to, že v prvom štvrťroku 2021 sa zamestnanosť vo výrobe potravín v EÚ zvýšila už tretí štvrťrok po sebe v porovnaní s miernym poklesom v nápojovom priemysle a v celkovej výrobe. Medziročne sa zvýšila miera zamestnanosti v potravinárskom priemysle a znížila v priemysle nápojov a v priemyselnej výrobe. Dôvera v potravinársky a nápojový priemysel EÚ sa v druhom štvrťroku 2021 zlepšila. Celková dôvera vo výrobe vzrástla štvrtý štvrťrok po sebe.

Vývoz potravín a nápojov z EÚ dosiahol v prvom štvrťroku 2021 celkovo 35,7 miliardy eur. Obchodná bilancia dosiahla prebytok 17,9 miliardy eur. Päť najlepších výrobkov s najväčším podielom na hodnote vývozu vygenerovalo v prvom štvrťroku tohto roka 17,8 miliardy eur. Patria tam mäsové výrobky, mliečne výrobky, víno, spracované ovocie a zelenina, kakao, čokoláda a cukrovinky. Dovoz potravín a nápojov do EÚ dosiahol 17,9 miliardy eur, pričom oproti prvému štvrťroku 2020 sa znížil o 11 %.

TASR, foto tasr