Hlavným problémom sa vplyvom klimatických zmien stane sucho. Druhým extrémom budú prívalové povodne. Tvrdí to Miloš Rusnák z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied. Prívalové povodne prídu nečakane a budú mať veľmi veľkú silu. “Často sa budú vyskytovať po dlhšom suchšom období, ktoré ovplyvní samotné koryto rieky tým, že vplyvom nedostatku vody dôjde k postupnému zarastaniu a zanášaniu korýt. Efekt povodne bude potom o to väčší,” vysvetľuje Rusnák. Dodáva, že obdobia sucha budú čoraz častejšie, intenzívnejšie a dlhšie.

Rusnák uvádza, že sa zvyšuje aj riziko nedostatku vody v slovenských riekach. “Postupne to môže viesť aj k vysychaniu korýt až do takej miery, že už počas určitého extrémneho obdobia nebude voda v koryte tiecť,” hovorí. Ohrozené sú podľa Rusnáka toky na južnom a juhozápadnom Slovensku. Sú to napríklad rieky Ipeľ a Rimava.

Taktiež sú ohrozené aj menšie toky, ktoré tečú v štrkových naplaveninách alebo v priepustných horninách. Rusnák priblížil, že V Tatrách alebo Slovenskom raji sú obdobia, keď voda z menších potokov zmizne a stratí sa v podloží. “Vyzerá to tak, že sa budeme musieť pripraviť na extrémne zrážky a s tým súvisí aj nárast prívalových povodní,” poznamenal Rusnák.

V obdobiach sucha sa budú musieť ľudia pripraviť na nedostatok vody a zníženie jej prietoku, čo ovplyvní vypúšťanie odpadových vôd a zníženie hladiny vody v studniach. Pri bleskových povodniach sa budú častejšie objavovať prívaly vody, bahna a iného materiálu. “Bleskové povodne sa teraz objavujú predovšetkým v okolí Myjavy, severného a severovýchodného Slovenska a v okolí Prievidze,” povedal Rusnák.

Podotkol, že “všetky predpovedné modely u nás, ale aj v zahraničí naznačujú, že sa musíme pripraviť na tieto extrémne udalosti, ktoré budú mať väčšiu intenzitu, ako aj častejšie opakovanie sa”.

TASR 24.3.2020