Formou reklamného firemného článku dokonale predstavíte Vašu firmu, jej históriu a súčasnosť, kompletné portfólio, poprípade vyzdvihnete novinky, ktoré ponúkate na trh. 

V článkoch uvítame aj Vaše najnovšie poznatky z praxe, a informácie o novinkách a trendoch v sledovaných oblastiach.

Podklady nám môžete dodať ako samostatný text vo worde (v texte môžu byť max 3 odkazy na Vašu stránku, alebo konkrétny produkt) , fotoprílohu  vo formáte jpg, (jeden obrázok max. do veľkosti 2 MB. Súčasťou článku môže byť aj videoprezentácia.

Na konci článku bude uvedený autor, názov spoločnosti, poprípade logo s preklikom na Vašu stránku

Zalomený článok dostanete pred samotným uverejnením na autorizáciu.

Článok na hlavnej stránke ostáva po dobu 1 mesiac, následne sa archivuje v príslušnej kategórii. Ako bonus bude Váš článok uverejnený aj na fb stránke portálu.

Vaša prezentácia môže byť  publikovaná v nasledovných kategóriách:

 • Rastlinná výroba
 • Chov hospodárskych zvierat, drobnochov
 • poľnohospodárska technika a technológie v RV, ŽV
 • komunálna a záhradná technika
 • Lesné hospodárstvo
 • Alternatívne zdroje energie
 • sadovnícke a vinohradnícke potreby
 • Agroturizmus a vidiecky turizmus
 • Výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov
 • zdravá výživa a výživové doplnky
 • Farmárske výrobky a predaj z dvora a pod.
 • Chovateľské  a farmárske potreby
 • bankovníctvo a poisťovníctvo
 • vidiek, architektúra vidieka, záhradná architektúra

Informujte nás o svojich pripravovaných podujatiach v priebehu roka – 2021 a my ich bezplatne umiestníme  v našom kalendári udalostí.

Čitateľská základňa: poľnohospodárske podniky, SHR, farmári, chovatelia a pestovatelia, ľudia žijúci a pracujúci na vidieku, študenti vysokých škôl…

Verím že Vás ponuka zaujme a svojou prezentáciou za veľmi výhodných cenových podmienok podporíte ďalší rozvoj portálu – sme tu pre Vás.

Akékoľvek ďalšie informácie, poprípade informácie o cenách,  zľavách a bonusoch, smerujte prosím na doleuvedený kontakt.

 

Ing. Juraj Vrabec – Land Media

tel.: 0908/795 841

juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk

www.slovenskyvidiek.sk