Vo veku 70 rokov zomrel v piatok (19. 2.) predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) a vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre profesor Štefan Mihina. Úmrtie potvrdila hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Profesionálny život Štefana Mihinu bol vyše 40 rokov spojený s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre, v rokoch 2006 – 2007 stál na čele tejto inštitúcie. Po vzniku Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu (SCPV) Nitra sa stal štatutárnym zástupcom generálneho riaditeľa (2006 – 2007) a v období rokov 2007 – 2008 generálnym riaditeľom SCPV.

Od polovice 80-tych rokov sa venoval i pedagogickej činnosti, vo svojej vedeckej práci sa špecializoval na výskum systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat. Aktívne pôsobil i v mnohých národných a európskych odborných organizáciách a poradných orgánoch. Od roku 2013 bol predsedom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V roku 2020 bol zvolený za viceprezidenta Európskej únie pôdohospodárskych akadémií.

Za svoju prácu v oblasti vedy a techniky a rozvoj agrárneho sektora získal tiež viacero prestížnych ocenení.

TASR