Viesť tranzíciu k spravodlivej, klimaticky neutrálnej a digitálnej Európe je nový pracovný program Európskej komisie (EK) na rok 2020. Materiál s názvom Výročná správa o členstve SR v EÚ za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z pracovného programu EK na rok 2020 vo štvrtok schválila vláda SR.

“Tento motív, ktorý EK nazýva ‘twin transition’, tvorí horizontálnu líniu programu vo všetkých oblastiach a predstavené opatrenia sa budú zameriavať na napĺňanie šiestich hlavných cieľov, ktoré kopírujú politický program predsedníčky EK Ursuly von der Leyen,” vyplýva z predloženého materiálu z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Medzi ciele patrí európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek, hospodárstvo v prospech pre ľudí, silnejšia Európa vo svete, podpora európskeho spôsobu života, nový impulz pre európsku demokraciu a delí sa na štyri kategórie iniciatív – nové legislatívne návrhy, návrhy na revíziu, stiahnutie a prioritné otvorené návrhy.

Pre Slovensko podľa rezortu diplomacie vzhľadom na exportný charakter ekonomiky a jej previazanosť s európskym hospodárstvom tiež naďalej ostáva jednou z priorít dobudovanie jednotného trhu, odstraňovanie bariér a plné využitie jeho potenciálu, keďže ide o jeden z najvýznamnejších úspechov európskej integrácie.

Rezort diplomacie tiež pripomenul, že prioritou Slovenska naďalej zostáva aj politika rozširovania. “V roku 2019 sa napriek pozitívnej hodnotiacej správe EK nepodarilo dosiahnuť konsenzus na úrovni rady a prijať rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom,” uviedlo MZVaEZ SR. Dodalo, že ďalšou príležitosťou na vyslanie pozitívneho signálu a zachovanie kredibility EÚ voči krajinám západného Balkánu bude marcová Európska rada ako aj samit v Záhrebe.

Udalosti v Spojenom kráľovstve, ako aj vzťahy Spojeného kráľovstva s EÚ a jej členskými krajinami boli v roku 2019 determinované najmä komplikovaným priebehom rokovaní o brexite. MZVaEZ SR preto uviedlo, že z pohľadu SR je podstatné, že sa podarilo udržať jednotu EÚ v rokovaniach, schváliť a ratifikovať Dohodu o vystúpení, ktorá v plnej miere garantuje práva občanov SR žijúcich na území UK.

Rezort diplomacie dodal, že je v záujme Slovenska, aby nová Európska komisia začala v roku 2020 implementovať pozitívnu, aktívnu a globálne angažovanú európsku politiku. “Bude dôležité, aby boli budúce politiky EÚ podporené ambicióznym rozpočtom, vyvážene financujúcim tradičné aj nové politiky EÚ,” uzavrel.

TASR 27.02.2020

foto TASR