Ministri v stredu schválili Envirostratégiu 2030, ktorá bude určovať smerovanie ochrany životného prostredia na najbližšie roky. Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR základný program ochrany životného prostredia ju v spolupráci so 160 odborníkmi z rôznych oblastí a verejnosťou pripravoval dva roky.


Ciele Envirostratégie 2030 by podľa IEP mali byť rešpektované v iných koncepčných dokumentoch vlády aj v legislatíve. Stratégia sa bude implementovať priebežne, do roku 2025 by sa malo realizovať aj jej hodnotenie a aktualizácia. “V oblasti ochrany ovzdušia obsahuje napríklad zámer podpory efektívnejších systémov vykurovania alebo útlm výroby energie z uhlia. V oblasti odpadov sa chceme zamerať na podporu množstvového zberu odpadu, prevenciu jeho vzniku a riešenie čiernych skládok,” priblížil riaditeľ IEP Martin Haluš.

Podľa šéfa envirorezortu Lászloá Sólymosa (Most-Híd) MŽP už mnohé opatrenia zo stratégie zrealizovalo, prípadne realizuje. “Na druhej strane, musí byť ministerstvo životného prostredia motorom zmien aj v ostatných rezortoch. A práve preto sme pripravili našu Envirostratégiu 2030. Stála nás niekoľko rokov práce a som rád, že ideme ďalej,” vyhlásil.

“Do roku 2030 sme si stanovili veľmi konkrétne ciele, ktoré sú merateľné a odpočítateľné,” vyzdvihol po rokovaní vlády štátny tajomník envirezortu Norbert Kurilla. Ocenil tiež participatívny spôsob prípravy dokumentu, ktorý podľa neho môže byť príkladom aj pre ostatné rezorty.

Haluš prijatú stratégiu považuje za dostatočne ambicióznu, napriek niekoľkým kompromisom. Vyzdvihol, že v niektorých oblastiach dokument stanovuje úplne nové ciele. “Týka sa to napríklad miery recyklácie 60 percent do roku 2030, alebo množstvá emisií, kde ideme nad rámec svojich súčasných záväzkov,” priblížil.

S tým nesúhlasí bývalý environmentálny aktivista a v súčasnosti člen mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Martin Hojsík, podľa ktorého aktuálne znenie stratégie len “jemne hryzká”. V dokumente mu napríklad chýba explicitne vyjadrený záväzok, že ciele a opatrenia Envirostratégie budú rešpektovať všetky rezorty. Ako problém vníma aj vypustenie plánu prechodu správy štátnych pozemkov v 3. a vyššom stupni ochrany pod envirorezort, alebo absenciu odpisu nerastných zásob uhlia.
Okrem príspevkov odborníkov a verejnosti dokument prešiel strategickým environmentálnym hodnotením a medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého k nej bolo podaných 444 pripomienok. Strategický dokument je rozdelený do troch oblastí – ochrana prírody vrátane vody, biodiverzity alebo horninového prostredia, zmeny klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a odpadov.

TASR      foto TASR