Programové vyhlásenie vlády (PVV) SR v časti agropotravinárstva si dáva za cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a s ňou aj podiel domácich potravín v obchodoch. Vítame túto ambíciu, avšak PVV si v mnohých veciach protirečí. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v reakcii na PVV, ktoré v nedeľu (19. 4.) schválil vládny kabinet.

Ak by podľa nej malo prísť k naplneniu cieľov programového vyhlásenia vlády v časti poľnohospodárstva a potravinárstva, SPPK vníma tento dokument ako výzvu na spoluprácu a komunikáciu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SPPK.

Zdôraznila, že je to totiž práve SPPK a jej členovia, ktorí sú schopní podieľať sa na reálnom zabezpečení surovinovej a potravinovej sebestačnosti Slovenska. Napríklad len jej členovia chovajú takmer 80 % hovädzieho dobytka na Slovensku.

“Naši členovia spolu so svojimi zamestnancami aj v čase pandémie nového koronavírusu dokázali svoju vernosť slovenskej pôde a spotrebiteľovi. Našim úsilím a prácou mohol mať spotrebiteľ na stole čerstvý chlieb, maslo, vajcia či cukor. Tým, že nám dôveruje on, vystavuje istý apel aj smerom k politike,” uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Zvyšovanie potravinovej sebestačnosti krajiny je preto podľa Macha dnes kľúčovejšie ako kedykoľvek predtým. Pozitívny signál vlády smerujúci k určeniu prioritnej úlohy poľnohospodárstva a potravinárstva ako strategického odvetvia národného hospodárstva však musí vychádzať z reálneho stavu a historickej štruktúry domáceho agropotravinárskeho priemyslu.

“Ambícia vlády zvyšovať potravinovú sebestačnosť krajiny, ktorú máme stále na žalostnej úrovni – hlboko pod 50 %, je dobrá. Malí farmári majú svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre slovenského poľnohospodárstva. Nemôžeme však podporovať malých na úkor stredných a veľkých. Treba si na rovinu povedať, že malí túto krajinu neuživia. To je fakt. Pozrime sa do sveta. Keď strední a veľkí poľnohospodári nevedia konkurovať svetu a Európe, ako to urobia malí farmári? To si skutočne myslíme, že bravčové mäso, jahody, ovocie, zelenina sa k nám dovážajú z malých fariem? Nepodľahnime, prosím, naivnej predstave. Strední a veľkí poľnohospodári, ktorí chovajú zvieratá a pestujú zeleninu, si zaslúžia uznanie a nie strach z ďalšieho vývoja,” poznamenal Macho.

Upozornil, že súčasní poľnohospodári nie sú zodpovední za kolektivizáciu, ktorá sa uskutočnila pred 70 rokmi. Potravinovú sebestačnosť Slovenska je potrebné budovať postupne a za účasti reálne fungujúcich aktívnych poľnohospodárov a potravinárov bez ohľadu na veľkosť podniku.

SPPK podľa Macha veľmi pozitívne vníma fakt, akým spôsobom chce vláda pristupovať k odstráneniu subjektívnych kritérií a jednotkových nákladov pri investíciách. Tém na odbornú diskusiu je však veľmi veľa. Od presnej výšky štátnej pomoci, ktorá musí byť porovnateľná s okolitými krajinami, cez systémové zásahy pre spracovateľský potravinársky priemysel, vďaka ktorým sa zvýši konkurencieschopnosť domácich výrobcov.

“Stále veríme slovám predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), že odbornosť a skúsenosti z praxe budú prioritou a že sa nám spoločne podarí naplniť hlavný cieľ programového vyhlásenia vlády, ktorým je potravinová sebestačnosť Slovenska,” dodal predseda SPPK.

SPPK je podľa Macha preto pripravená na okamžitú diskusiu o ďalších krokoch, ktoré súvisia so zvyšovaním potravinovej sebestačnosti štátu, a tým aj napĺňaním prijatého Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024.

Macho dodal, že SPPK nechce, aby sa z potravinovej sebestačnosti stal len prázdny slogan. Len aktívnou spoluprácou s poľnohospodármi a potravinármi, ktorí sú v skutočnosti naozaj schopní podieľať sa na zabezpečení surovinovej a potravinovej sebestačnosti Slovenska, môže vláda naplniť svoje programové vyhlásenie v časti poľnohospodárstva a potravinárstva. Inak sa z PVV stane len ďalšia zo všeobecných agropotravinárskych slohových prác.

TASR 21.4.2020