Vidiecky rozvoj v regiónoch turizmu v produktovej skupine vidieckeho turizmu a agroturizmu vytvára nielen atraktívnosť krajiny, dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a spôsobu života, ale aj domáckosť prostredia, tradičná gastronómia, tradície a remeselná výroba, snaha zotaviť sa, nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou.

Okrem prírody je dôležitá aj ponuka služieb, ktorá musí zodpovedať očakávaniam turistov v závislosti od prostredia (nížinné, podhorské, horské), sezóny (letná, zimná) a pod. Slovenská krajina pôsobivo láka turistov, vidiecky turizmus a agroturizmus sa stáva nástrojom stretnutia obyvateľov vidieka a miest, spôsobom zmiernenia vzťahu medzi mestom a vidiekom, príležitosťou pre ekonomickú činnosť vidieckeho obyvateľstva, založenou na rešpektovaní potrieb a reálnych možností ponuky vidieckeho priestoru. Účastníci vidieckeho turizmu a agroturizmu majú nové očakávania, ktoré sa prejavujú v rastúcej citlivosti na kvalitu životného prostredia a poskytovaných služieb. Publikácia rešpektuje uvedené charakteristiky a obsahuje mnoho podstatných vecí s ním súvisiacich.  Je to jednoducho súhrn všetkého, čo nás o vidieckom turizme a agroturizme v spojení s odbornými poznatkami v turizme z praxe v súčasnosti a budúcnosti zaujíma a môže zaujímať.

Odborne orientovaná náučno populárna publikácia „Vidiecky turizmus a agroturizmus v regiónoch turizmu“,  ISBN 978-80-570-1032-6

autor: Ing. Juraj Kerekeš, odborník z praxe v turizme, osobnosť cestovného ruchu SR

e-kniha formát PDF, počet strán 243, rok vydania 2019, je dostupná na internete v cene 7,- €

link: http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/vidiecky-turizmus-a-agroturizmus-v-regionoch-turizmu