V štátnych lesoch plánuje vláda zaviesť povinnú certifikáciu Forest Stewardship Council (FSC). V neštátnych lesoch chce podporiť jej dobrovoľné zavedenie. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti životného prostredia.

V lesoch bude podľa PVV uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie s cieľom využívať hodnotu lesov a ekologickú stabilizáciu krajiny. S cieľom efektívnejšej ochrany prírody a kontroly ťažby dreva chce vláda zriadiť integrovanú stráž. V oblasti ochrany prírody plánuje zlepšiť vymožiteľnosť práva.

Ambíciou novej vlády je navrhnúť takú zonáciu národných parkov, ktorá zabezpečí ich účinnú ochranu. Rozsah bezzásahových zón by mal byť totožný s piatym stupňom ochrany prírody a bude tvoriť najmenej 50 percent rozlohy územia. Dobudovať sa má aj sústava chránených území, vrátane území európskeho významu NATURA 2000 a schvália sa efektívne dokumenty starostlivosti, uvádza sa v PVV. Vládny kabinet chce tiež zabezpečiť jednotnú správu chránených území pod ministerstvo životného prostredia. Zváži tiež právnu subjektivitu správ národných parkov.

V prípade, že sa obmedzí hospodárenie v národných parkoch a iných chránených územiach, tak budú súkromní vlastníci primerane odškodnení, píše sa v PVV. Odškodnenie bude prednostne zámenou pozemkov, dlhodobým prenájmom alebo zmluvnou ochranou.

Okrem iného chce vláda navrhnúť verejnú mobilnú aplikáciu na kontrolu ťažby a prevozu dreva. Spustenie aplikácie avizoval už aj niekdajší minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Medzi plány vládneho kabinetu patrí aj zverejňovanie úplných programov starostlivosti o les. Umožniť by sa mal aj aktívny prístup do Lesníckeho geografického informačného systému pre verejnosť.

PVV v pondelok (20. 4.) v Národnej rade SR predložil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Po diskusii o jeho obsahu má parlament hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde.

TASR 23.4.2020

foto LM