V rámci plánu obnovy získa Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) 70 miliónov eur na renaturáciu vodných tokov. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na kritiku podfinancovania štátneho podniku zo strany samospráv postihnutých povodňami. Nedostatok finančných zdrojov na riadnu prevádzku potvrdili aj vodohospodári. Envirorezort sa s kritikou stotožňuje, zabrániť záplavám sa však dá aj väčšou angažovanosťou všetkých zainteresovaných, tvrdí.

“MŽP rokuje s Ministerstvom financií SR o potrebnom dofinancovaní štátneho podniku z rozpočtu SR. MŽP verí, že vo svetle udalostí posledných mesiacov budú vyčlenené potrebné finančné prostriedky,” uviedol rezort. Podotkol, že na dofinancovaní SVP “dlhodobo pracuje”, vníma tiež, že SVP spravuje v poslednom roku o 22.000 kilometrov lesných tokov viac, pričom sa to neodzrkadlilo v rozpočte podniku.

V súvislosti s potrebou realizácie protipovodňových opatrení a adaptácie na zmenu klímy MŽP informovalo o 70 miliónoch eur, ktoré má v rámci plánu obnovy SVP získať na renaturáciu vodných tokov. Rezort však zároveň vyzval, aby sa viac pozornosti venovalo “skúmaniu reálnych a dlhodobých príčin povodní”. “Je potrebné odhaliť, akou mierou sa na udalostiach podieľajú chybné zásahy človeka do krajiny,” vyjadril sa, pričom poukázal na lesné cesty, spôsob obrábania pôdy či hospodárenie v lesoch nad sídlami. Zmierniť dôsledky prívalových dažďov môže podľa MŽP aj zvýšená kontrola nad správou toku zo strany samospráv, napríklad pri umiestňovaní čiernych stavieb v blízkosti vodných tokov.

Jedna z kritík zástupcov samospráv postihnutých povodňami v uplynulom a tomto roku, ktoré v stredu (25. 8.) adresovali štátnym orgánom, smerovala na adresu SVP v súvislosti s jeho nedostatočným materiálnym a personálnym vybavením. Starostom chýba systematickosť i operatívnosť podniku, nedostatočná je podľa nich nielen pomoc pri povodniach, ale i pri vykonávaní preventívnych vodozádržných opatrení. SVP sa s kritikou stotožnil, svojho poddimenzovania si je vedomý, chýbajú mu však finančné zdroje, poukázal tiež na zdĺhavú byrokraciu.

TASR, foto Land Media