Celkom 15 podujatí lesnej pedagogiky pre rozličné cieľové skupiny zrealizovali v uplynulom týždni lesní pedagógovia pod záštitou Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene. Podujatia sa konali pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov, ktorý pripadá na 21. marca.

Ako TASR informoval Ján Lichý z NLC, tohtoročná téma Lesy a vzdelávanie priam nabádali k aktívnej účasti lesných pedagógov. “NLC ako koordinátor aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku pripravilo komplexný metodický materiál určený lesným pedagógom pre uskutočnenie aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov. Celoslovenskú výzvu zapojiť sa do tejto kampane prijali lesníci a lesní pedagógovia z rôznych regiónov,” uviedol.

Vyvrcholením bol práve 21. marec, keď sa konal workshop Lesy a vzdelávanie pre stredoškolákov na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Do workshopu sa zapojili aj študenti z Gymnázia A. Kmeťa, Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho a Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Úlohy workshopu preverili tímovú prácu a sústredili pozornosť mladých na oslavu lesov.

Výzva realizácie workshopu mala celoslovenský charakter a zapojili sa do nej aj lesní pedagógovia z OZ Kriváň, OZ Levice (Lesy SR), Štátne lesy TANAP-u aj Lesné hospodárstvo Inovec, s. r. o., a ďalší.

Okrem aktivít pre stredoškolákov zrealizovali lesníci aj lesné vychádzky pre ďalšie cieľové skupiny. Takmer 500 detí, žiakov, študentov a rodín s deťmi sa zúčastnilo na aktivitách lesnej pedagogiky pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 2019.

TASR          foto LM