Jelšava – 15. októbra 2021 – Pripravovaná stratifikácia siete slovenských nemocníc, ako aj nová súdna mapa výrazne zasiahnu do života takého okresu, ako je Revúca. Obyvateľom regiónu, ktorý je najviac zasiahnutý nezamestnanosťou a sociálnym vylúčením, sa po prijatí oboch návrhov výrazne zníži obslužnosť územia a dostupnosť služieb. Na piatkovom rokovaní v Jelšave to konštatovali členovia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Gemera. 

„Namiesto toho, aby sme riešili rozvoj nášho územia, zaoberáme sa jeho existenciou,“ povedal pre TASR primátor Revúcej Július Buchta. Podľa neho taký dôležitý článok pre zdravie obyvateľov, ako je revúcka nemocnica, musí ostať v takom stave, ako je doteraz. „Reprofilizácia a jej presunutie do kategórie komunálnej nemocnice našim ľuďom nepomôže, ale, naopak, výrazne zhorší ich život,“ dodal.

Nesúhlasí ani s presunom okresného súdu do Rožňavy a odvolacieho do Prešova. „Došlo by tým k značnému odlevu mladých ľudí a inteligencie z regiónu,“ pripomenul.

Podľa primátora Jelšavy Milana Kolesára sa pripravované zmeny ani nekomunikovali s ľuďmi v regiónoch. „Minimálne by sa malo viac komunikovať. Pracovníci z ministerstiev by mali prísť k nám do regiónu alebo naopak, aj my sme ochotní ísť do Bratislavy len preto, aby sa takéto rozhodnutia nerobili od stola, ale aby si autori takýchto rozhodnutí vypočuli aj názor ľudí, ktorí v danom území žijú,“ zdôraznil.

Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska počas rokovania snemu miest a obcí Stredného Gemera zdôraznil, že pre každý región je mimoriadne dôležitá obslužnosť územia a dostupnosť služieb, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri každej reforme, ktorá sleduje zmeny, lebo vopred musia byť jasné aj jej dopady na kvalitu života.

zdroj: ZMOS