Zvýšený počet uhynutých diviakov nakazených africkým morom ošípaných (AMO) zaznamenali v uplynulých dňoch v okrese Košice-okolie. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zaevidovala tento týždeň najmenej 15 nových prípadov, a to najmä v katastri obce Trstené pri Hornáde.

Okresný úrad (OÚ) Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, vydal v tejto súvislosti od piatka až do odvolania zákaz využívania lesov verejnosťou. Týka sa to lesných pozemkov v katastrálnych územiach Trstené pri Hornáde, Skároš, Ždaňa, Vyšná Myšľa, Rákoš, Ruskov, Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta a Kalša. “Cieľom tohto zákazu je zamedzenie šírenia tejto nákazy činnosťou verejnosti na lesných pozemkoch v predmetných poľovných revíroch,” informoval v oznámení vedúci pozemkového a lesného odboru OÚ Gabriel Vukušič. K zákazu došlo na podnet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie.

Správcovia lesov majú v zmysle rozhodnutia zabezpečiť na vstupoch do lesa oznámenie o tomto zákaze tabuľami, ako aj ďalšie vhodné informovanie verejnosti o tomto kroku. Na dodržiavanie zákazu bude dohliadať lesná a poľovná stráž.

AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Celkovo na Slovensku dosiaľ zaznamenali 99 prípadov ochorenia u diviakov, a to v okresoch Trebišov, Michalovce a Košice-okolie. U domácich ošípaných sa AMO potvrdilo v 11 prípadoch v okrese Trebišov, pričom dosiaľ posledný prípad bol ešte vlani z augusta. V rámci opatrení štátni veterinári vtedy likvidovali chovy domácich ošípaných v obciach, v ktorých došlo k výskytu nákazy.

TASR 20.3.2020