V okrese Košice – okolie pribudli v uplynulých dňoch nové prípady výskytu afrického moru ošípaných (AMO) u uhynutých alebo ulovených diviakov. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) eviduje dosiaľ celkovo päť takýchto prípadov v juhovýchodnej časti okresu.

V pondelok (2. 3.) potvrdili ochorenie u uhynutého diviaka nájdeného v poľovnom revíre Slanské lesy I, minulý týždeň to bolo u uhynutého diviaka v katastri obce Slanec. Predchádzajúce tri prípady z januára a februára tohto roka boli z oblasti obce Trstené pri Hornáde.

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Košice – okolie vydala preto tento týždeň odporúčanie pre deväť obcí v danej oblasti. “Vzhľadom na potvrdenie nových prípadov ochorenia afrického moru ošípaných u diviačej zveri RVPS Košice – okolie odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku v jatočnej hmotnosti. Produkty z nej použiť pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec,” uviedol úrad. Oznámenie sa týka obcí Kalša, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Skároš, Slanské Nové Mesto, Nový Salaš, Ždaňa a Trstené pri Hornáde.

Domácu zabíjačku treba oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, a to aj jeden kus chovaný pre vlastnú potrebu.

AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Celkovo na Slovensku dosiaľ zaznamenali 59 prípadov ochorenia u diviakov, a to v okresoch Trebišov, Michalovce a Košice – okolie. U domácich ošípaných sa AMO potvrdilo v 11 prípadoch v okrese Trebišov, pričom dosiaľ posledný prípad bol ešte vlani z augusta. V rámci opatrení štátni veterinári vtedy likvidovali chovy domácich ošípaných v obciach, v ktorých došlo k výskytu nákazy.

TASR 5.3.2020