V Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, v okrese Pezinok, zaznamenali uplynulý víkend strážcovia prírody výrub stromov priamo na mieste hniezdenia vzácnych bocianov čiernych. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa CHKO s tým, že už podala oznámenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

K tomuto hniezdu bolo pritom podľa Správy CHKO Malé Karpaty minulý mesiac vydané upozornenie, predbežné opatrenie orgánu ochrany prírody – Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie. To upozorňovalo vlastníkov a užívateľov lesných pozemkov na výskyt chráneného živočícha, reprodukčný biotop a nutnosť jeho ochrany od 1. marca.

“Počas kontroly však bola zaznamenaná ťažba stromov priamo v hniezdnom poraste, ktoré tvorili jadrovú časť hniezdneho biotopu, vrátane čerstvého vyznačenia ďalších stromov na ťažbu. Najbližšie bol vyrúbaný päť metrov od kmeňa hniezdneho stromu susedný smrek. Novovybudovaná zvážnica viedla takmer pod hniezdo (30 metrov),” uviedla správa. Počas predposlednej kontroly 14. marca žiadne zásahy do hniezdneho biotopu nezaznamenali, smreky bez označenia ťažby boli na mieste. “V hniezdnom poraste za posledné obdobie nebola zaznamenaná ani žiadna poveternostná kalamita,” spresnili ochranári.

V okruhu do 300 metrov v okolí hniezda bola početne vyznačená ťažba už od januára, ale čerstvé zásahy vrátane výrubu zaznamenali len v tesnej blízkosti hniezda do 100 metrov od kmeňa hniezdneho stromu. “Ale nikde inde v rámci navrhovaného ochranného pásma. Zásah bol vykonaný v období najvyššej citlivosti pre tento druh na vyrušovanie zo strany človeka,” upozorňuje Správa CHKO.

Ostatné páry bocianov čiernych v susedstve tejto hniezdnej lokality, ktoré sleduje na týždennej báze, sú už vo väčšine na hniezdach, podaktoré páry už inkubujú násadu.

 

TASR 31.3.2020

foto LM