Zdravotnú bezpečnosť živočíšnych produktov z domácich chovov v oblastiach, kde sa na Zemplíne predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami, preveria úrady. V spoločnom vyhlásení o tom informovali Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

“Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a regionálne veterinárne a potravinové správy spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou budú vzájomne súčinné pri príprave akčného programu na odber vzoriek živočíšnych potravín z domácich chovov a budú sa spoločne podieľať na laboratórnom vyšetrovaní týchto vzoriek. Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení budú obyvatelia príslušných oblastí informovaní, či živočíšne produkty z drobnochovov sú vhodné na spotrebu,” uvádza sa vo vyhlásení s tým, že na postupe vo veci laboratórneho preverovania zdravotnej bezpečnosti živočíšnych produktov z domácich chovov z inkriminovaných území sa zástupcovia oboch úradov a tiež experti zo Slovenskej zdravotníckej univerzity dohodli v stredu na spoločnom pracovnom stretnutí.

Odoberaniu vzoriek z domácich chovov má predchádzať stretnutie odborníkov so starostami dotknutých obcí. Cieľom má byť diskusia k všetkým vzniknutým otázkam k téme a tiež k pripravovaným krokom súvisiacim s odberom vzoriek z domácich chovov. Dôjsť k nemu má “v dohľadnej dobe”.Úrady tiež vo vyhlásení informujú, že situáciu na Zemplíne v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v lokalite Chemko Strážske, súvisiacej s dlhoročnou environmentálnou záťažou, podrobne sledujú. Na zdravotné riziká súvisiace s expozíciou ľudského organizmu PCB látkam upozornil informačný leták vydaný ÚVZ SR. Keďže medzi občanmi dotknutých obcí vyvolal množstvo otázok, starostovia 11 obcí z okresov Vranov nad Topľou a Michalovce a tiež poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja Peter Kocák zaslali na oba štátne úrady list, v ktorom žiadali o doplnenie informácií.

Ako TASR informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková, PCB sú chemické zlúčeniny, ktoré boli v minulosti považované za zdraviu neškodné. Používali sa ako súčasť náterových hmôt, ako teplonosné kvapaliny vo výmenníkoch tepla či izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch. Ako uviedla, ich toxické vlastnosti na človeka, živočíchy a životné prostredie preukázal až následný výskum. Rozkladu v prostredí podliehajú pomaly. Sú dobre rozpustné v tukoch, preto majú schopnosť bioakumulácie v tukových tkanivách živočíchov i človeka s možným postupným uvoľňovaním do krvného obehu. “Treba však zdôrazniť, že tieto látky nepredstavujú pre ľudské zdravie riziko akútneho poškodenia zdravia,” doplnila Račková.

Podľa hovorcu ministerstva vnútra Petara Lazarovova bolo v štátnom podniku Chemko Strážske od roku 1959 do roku 1989 pod značkami Delor, Hydelor a Delotherm vyrobených približne 22.000 ton PCB látok.

TASR 12.02.2020