Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) víta vyčlenenie finančných prostriedkov zameraných na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedol to pre TASR riaditeľ ÚHS Daniel Molnár v súvislosti s investičnou podporou, ktorú avizoval šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽANO).

“Chovatelia hydiny a producenti vajec sa budú môcť zapojiť do výzvy v rámci podopatrenia 4.1 a spracovatelia hydiny a vajec do výzvy v rámci podopatrenia 4.2,” spresnil Molnár. Zdôraznil, že možnosť čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je dôležitá najmä v tomto období, keď sa každý poľnohospodársky a potravinársky subjekt borí s problémom získania dostatku disponibilných finančných prostriedkov na investície do rozvoja a modernizácie svojej výroby a možnosti zlepšenia svojej konkurencieschopnosti na domácom, ako aj zahraničných trhoch.

“Pri príprave jednotlivých výziev považujeme za dôležité upozorniť na potrebu nastavenia jednotlivých parametrov, podmienok a hodnotení vo výzvach nediskriminačným spôsobom, aby sa do nich v súčasnej ekonomicky nepriaznivej situácii v poľnohospodárstve a potravinárstve mohlo zapojiť čo najväčšie množstvo podnikateľských subjektov,” podčiarkol Molnár.

ÚHS podľa neho už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu v chove a spracovaní hydiny v SR. Neustály rast výrobných nákladov, pokles odbytových cien, nárast dovozu hydinového mäsa, absencia systémovej finančnej podpory sektora, neriešenie existujúcich problémov, ako aj nedostatočná prezentácia slovenských potravín sa aj v roku 2021 podieľajú na ďalšom zhoršovaní situácie.

“Situácia v chove a spracovaní hydiny v Slovenskej republike je počas rokov 2020 a 2021 neľahká. Sebestačnosť Slovenska v produkcii hydinového mäsa sa v posledných rokoch dramaticky znižuje. Dnes je na úrovni 50 %, čo nás v rámci EÚ radí na posledné miesta,” dodal Molnár.

Mičovský 29. marca na tlačovej konferencii informoval, že MPRV SR v súvislosti s predĺžením obdobia Programu rozvoja vidieka a zvýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva.

V rámci spracovania (Podopatrenie 4.2) budú podľa Mičovského podporené investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak podľa neho prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.

TASR, foto px