V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. októbra 2019 od 10.00 h uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, na ktorom bude udelený čestný titul Doctor honoris causa dvom osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade.

Tlačová správa