Triedený zber a fungovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov stále neprináša na Slovensku optimálne výsledky. Na to, aby sa zlepšil triedený zber na Slovensku, je potrebné urobiť prípadnú reformu fungovania systému. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) o zlepšení triedenia odpadu.  

IEP podotýka, že výrobcovia obalových a neobalových výrobkov zodpovedajú za fungovanie a financovanie triedeného zberu. Analytici navrhujú, aby sa ťažšie recyklovateľné materiály znevýhodnili vyššími poplatkami. “Výrobcovia recyklovateľných materiálov na Slovensku nepociťujú výhody, práve naopak, krížovo dotujú systém. Je nutné vyžadovať od výrobcov, aby plne niesli náklady spojené s ich obalmi a neobalovými výrobkami na konci životného cyklu,” uvádzajú analytici.

Ďalšou radou je, že služby triedeného zberu by sa mali obstarávať cez tendre. “Definovanie štandardu predíde prípadným negatívnym dosahom ‘tendrovania’ v podobe podhodnotenej infraštruktúry,” povedali analytici. Systém na Slovensku je podľa nich nestabilný a vedie k tomu, že ročne si stovky obcí vymenia organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV).

Analytici hovoria, že zlepšenie triedeného zberu odpadu si bude žiadať aj spravodlivý systém, ktorý bude obchádzanie pravidiel trestať. Bude to chcieť zvýšenie kapacít kontrolných orgánov, zefektívnenie ich práce vhodným zberom dát a dôraz na uplatňovanie pokút, približuje IEP. Dodáva, že v súčasnosti sú prečiny OZV riešené nápravnými opatreniami bez pokuty alebo odobratím autorizácie OZV.
Zaviesť by sa mal aj minimálny štandard služby a obyvateľom by sa mala zabezpečiť infraštruktúra na triedenie, podotýkajú analytici.

TASR 10.3.2020