Technická fakulta SPU v Nitre 6. októbra predstavila dve novinky – Centrum 3D technológií a študentskú oddychovú zónu. Symbolickým prestrihnutím pásky moderné priestory otvorila rektorka SPU doc. Klaudia Halászová a dekan TF prof. Roman Gálik za prítomnosti ďalších hostí.

Centrum 3D technológií

Novootvorené Centrum 3D technológií (ďalej “Centrum”) v hodnote 75- tisíc eur začali budovať na TF pred ôsmimi rokmi. Ako informoval vedúci Ústavu konštruovania a strojárskych technológií doc. Martin Kotus odštartoval to projekt Nadácie Volkswagen – Optické metódy merania v manažérstve kvality, zameraný na 3D skenovanie, riešený Ing. Róbertom Drličkom, PhD., a jeho diplomantom. Vďaka tomu fakulta zakúpila prvý 3D skener DAVID LaserScanner SLS-1. Prístroj bol využívaný najmä pri riešení záverečných prác. Objekty zložitých tvarov je možné vyrábať aditívnymi technológiami, spočiatku pomocou FDM tlačiarne Zortrax M200. Neskôr fakulta rozšírila oblasť výskumu na virtuálnu realitu. V poslednom období bola obstaraná 3D tlačiareň pre tlač kompozitných materiálov s kontinuálnym vláknom, zariadenie Microsoft Hololens 2 pre zmiešanú realitu a laserový prenosný 3D skener EinScan HX.

Techniky virtuálnej reality

Súčasťou Centra 3D technológií sú aj tri metódy zobrazovania virtuálnych objektov. Priblížil ich Ing. Juraj Baláži, PhD. „Na stereoskopické zobrazenie virtuálneho priestoru máme virtuálne okuliare. Ďalším spôsobom zobrazovania je zmiešaná realita – sú to prakticky okuliare s head- up displejom (HUD). Osoba vidí reálny svet a do neho je možné v reálnom čase dopremietať niečo, čo vidí iba tá konkrétna osoba. Zmiešaná realita umožňuje interakciu s okolím a informáciami, ktoré tam užívateľ vidí. V Centre máme tiež rozšírenú realitu, ktorú je možné zobraziť na akomkoľvek zariadení, ktoré má kameru, či už sú to moderné telefóny, tablety a pod. Princíp technológie je, že kamerou snímaný okolitý priestor je zobrazený na displeji zariadenia a do neho sú dotvorené virtuálne objekty.“

 

Perspektívy spolupráce

Centrum 3D technológií ponúka priestor na spoluprácu s fakultami SPU, domácimi i zahraničnými univerzitami, ako aj s priemyselnou praxou. Ako uviedol dekan Roman Gálik, pokiaľ ide o vyučovací proces a zvýšenie jeho kvality, od Centra očakávajú vytvorenie atraktívneho prostredia pre domácich a zahraničných študentov a vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj zvýšenie možnosti prípravy kvalitných absolventov pre prax. „Tiež máme ambíciu vytvoriť nové možnosti pre spoluprácu našej fakulty a s priemyselnou sférou,“ povedal dekan, ktorý zároveň poďakoval spoločnosti Muehlbauer Technologies za významnú pomoc TF v budovaní Centra.

Najväčší prienik s praxou vidia odborníci TF v oblasti zmiešanej virtuálnej reality, pre tréning ľudí, podporu servisných úkonov atď. „Je to perspektívna oblasť, ktorá je ľahko implementovateľná a nie veľmi investične náročná,“ povedal Róbert Drlička. Ako prezradil, métou odborníkov Centra 3D technológií sú metrologické 3D skenery, ktoré sa dajú využiť v priemysle. „Nahradí to zdĺhavé meranie zložitejších tvarov, hlavne tých, ktorých meranie dotykovými metódami je náročné, či dokonca nemožné. Pokiaľ ide o aditívne technológie, našou métou je tlačiť vysokovýkonné plasty a kovové materiály.“

 

Význam Centra 3D technológií vyzdvihla aj rektorka Klaudia Halászová. Podľa jej slov, Centrum môže zohrávať dôležitú úlohu v spolupráci s vybranými fakultnými pracoviskami, napr. Laboratóriom spotrebiteľských štúdií FEM, ako aj novobudovaným Kreatívnym centrom SPU.

Na otvorení Centra sa prezentovala firma ADMASYS SK, s.r.o., zo Šale a Fronius Slovensko, s.r.o., z Trnavy. Študenti v rámci vyučovania mali možnosť pozrieť si praktické ukážky procesov 3D skenovania a aditívnej výroby dielov. Tiež si mohli vyskúšať zváranie na simulátore zvárania a tak zdokonaliť a overiť svoje nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

Študentská oddychová zóna

„Oddychové zóny pre študentov sú bežnou súčasťou moderných univerzít. Poskytujú im relax, pohodlie, resetovanie. S týmto cieľom sme pre našich študentov vytvorili relaxačnú zónu. Bola financovaná z vlastných zdrojov fakulty a sponzorských zdrojov, na tvorbe priestoru sa mali možnosť podieľať aj študenti prostredníctvom študentského parlamentu fakulty,“ informoval dekan Roman Gálik.

V novovytvorenej zóne sa nachádza kútik s kuchynskou linkou, priestranným stolom a zelenými stoličkami, farbou symbolizujúcou zelenú univerzitu, ako aj ďalším kuchynským vybavením, ako je rýchlovarná kanvica, mikrovlnka a pod. V druhej časti priestoru je zóna so sedačkami v šedej farbe, typickej pre TF, sedacie vaky a knihovnica-regál, ktorá môže slúžiť aj na zdieľanie študijných materiálov, vedecko-náučnej literatúry atď. Celkový moderný vzhľad priestoru je dotvorený aj dizajnovými veľkými nástennými hodinami.

 

Ako sa vyjadrili tvorcovia oddychovej zóny, podľa potrieb a požiadaviek študentov môže byť priestor naďalej dotváraný, napr. stolom s počítačom a pod. Nová oddychová zóna v hodnote vyše 4-tisíc eur má aktuálnu kapacitu 25 – 30 ľudí.

„Je to skvelý koncept pre študentov s vkusne nadizajnovaným priestorom, moderným vybavením, pútavými doplnkami. Verím, že tento priestor sa stane obľúbeným miestom študentov na oddych medzi prednáškami a cvičeniami,“ ocenila modernú oddychovú zónu pre študentov rektorka Klaudia Halászová, s prianím, aby čím skôr pominula pandemická situácia a študenti mohli priestor naplno využívať.

Zdroj: text a foto uniag.sk