ČIRČ (17. marca) –  COVID-19 alebo inak Corona vírus mobilizuje starostov obcí k činnosti. Ani v obci Čirč (okres Stará Ľubovňa) nečakajú so založenými rukami a chýbajúce rúška sa obec snaží zabezpečiť svojpomocne.  Starosta obce Michal Didik zisťoval potrebu rúšok medzi obyvateľmi v rámci prieskumu na sociálnych sieťach.  Následne oslovil  ženy v dedine – prevažne mamičky na materskej dovolenke a tie sa pustili do šitia rúšok.  V najbližších dňoch tak obec dokáže zabezpečiť rúška pre potreby zamestnancov úradu a pre všetkých seniorov. “Rúška šijeme z plachtoviny, aby sa dali vyprať a v prípade potreby opäť použiť. Nikto neviem ako dlho bude tento stav trvať,” dodáva Didik.

SPIŠSKÉ BYSTRÉ (17. marca) – Na najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov nezabudli ani v obci Spišské Bystré (okres Poprad). Aj napriek nedostatku ochranných pomôcok na trhu sa obci podarilo získať 650 respirátorov s vyšším stupňom ochrany FFP3. Obec v súčasnosti  distribuje respirátori najrizikovejšej skupine obyvateľov – osamoteným seniorom a zamestnancom úradu. Doposiaľ ich rozdali takmer 200. Časť respirátorov ponúkli ako výpomoc aj starostom okolitých obcí.

“Pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže”  takýmito slovami opisuje aktuálne dianie starosta Spišského Bystrého Marián Luha. Tvrdí, že realizácia opatrení štátu opäť raz ostala na pleciach samospráv.  “Štát s nami komunikuje len formou odkazov v médiách. V skutočnosti  je bremeno na našich pleciach a vzniknutú situáciu riešime každý v rámci vlastných možností. Snažíme sa navzájom si pomáhať. Starostavia už vytvorili spoločnú skupinu na sociálnych sieťach, kde sa radíme, čo robiť, ako pomôcť, aby sme boli v tomto boji užitoční a hlavne úspešní, ” uzatvára Luha.

Lesnica (17. marca) – V Obci Lesnica (okres Stará Ľubovňa), ktorá leží v slovensko-poľskom pohraničí akoby sa zastavil čas. Inokedy turisticky vyhľadávaná destinácia – Pieninský národný park – stíchla. Ján Gondek z Chaty Pieniny informoval, že chata bude do konca marca zatvorená  a všetkých 23 zamestnancov ostane doma. “Hostia nám hromadne rušia rezervácie a stornujú pobyty. Firmy zas školenia a akcie. Kvôlí hrozbe šírenia nákazy sme prišli sme o všetkých zákazníkov, no opatrenia je treba rešpektovať,” dodáva Gondek. Chata s kapacitou do 70 lôžok je najväčším poskytovateľom ubytovania v okolí. Odhadovaná strata pre chatu, ktorá je s.r.o. so 100 percentnou účasťou obce, sa odhaduje na 30-tisíc eur. S otáznikom podľa Gondeka  ostáva aj termín zahájenia letnej turistickej sezóny na Dunajci, ktorý bol plánovaný na 25. apríla.

Starosta obce Lesnica Ján Gondek zas hovorí o hromadnom návrate ľudí pracujúcich v zahraničí. Obecný úrad kontaktovali v posledných dňoch obyvatelia vracajúci sa zo zahraničia, kam chodia za prácou – najčastejšie Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko. “Naši ľudia berú opatrenia štátu proti šíreniu nákazy COVID-19 vážne. Po návrate zo zahraničia sa hlásia na úrade a dodržiavajú 14-dňovú karanténu v domácom prostredí. Podľa našich informácií sa domov vracajú zo strachu z nákazy v zahraničí. Dobrovoľne opúšťajú zamestnanie a vracajú sa za rodinami,” uzatvára starosta Gondek.

LEVOČA (17. marca) – Šíreniu nákazy COVID-19 sa snaží predchádzať aj Levočská radnica. Miroslav Vilkovský (nez.) , primátor mesta Levoča nariadil obmedzený režim fungovania mestského úradu. Občanom sa  odporúča, aby komunikovali s úradom hlavne elektronicky. Z domu vedia vybaviť prakticky všetky žiadosti, agendu stavebného odboru, dane či poplatky. Podateľňa MsÚ je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:30 do 10:30 až do odvolania. Zamestnanci úradu sú v obmedzenom počte k dispozícii aj mimo týchto hodín, no radnica chce predchádzať ich priamemu kontaktu s ľuďmi. Aj takouto formou sa snažia eliminovať šírenie nákazy.  Zamestnancom, ktorí majú rodiny odporučili čerpať na nasledujúcich 14 dní dovolenky alebo PN-ky.

Mesto tiež zrušilo všetky kultúrne podujatia, uzavrelo mestské športové zariadenia. Ľuďom sú stále k dispozícii verejné toalety.  Podľa harmonogramu ide zber komunálneho a triedeného zberu v meste, no radnica zároveň vyzýva obyvateľov, aby počas karantény nevyužívali zberný dvor. “Veľkoobjemový odpad nech radšej nechajú uložený na stanovištiach kontajnerov,” uviedol primátor Levoče. Ten zároveň kritizuje opatrenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorým dočasne zrušili činnosť Menších obecných služieb (MOS). “ V našom prípade ide o päťdesiat zamestnancov MOS, ktorí  nám jednoducho chýbajú. Nevidím v tom žiadnu logiku. Neviem, ako teraz v čase šírenia nákazy,  zabezpečíme čistotu a poriadok na verejných priestranstvách,” dodáva Vilkovský. Mestká polícia aj naďalej kontroluje všetky prevádzky v meste, ktoré majú byť podľa nariadenia hlavného hygienika uzavreté. V krízovom režime fungujú aj sociálne služby v meste, tak, aby bolo postarané o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Radnica  telefonicky a osobne kontaktovala všetkých seniorov nad 70 rokov, ktorí žijú osamotene. “Stáva sa dosť často, že deti zabúdajú na starostlivosť o svojich rodičov. V prípade potreby im vieme priniesť nákup do domácnosti. Na tento účel mesto vyčlenilo služobné vozidlo s vodičom,” uzatvára primátor. Mesto tiež zaviedlo rozvoz stravy do domácnosti pre seniorov, ktorí  sa inak chodili stravovať do denného centra.

Uzavreté ostávajú naďalej všetky základné a materské školy v Levoči. Doma tak ostane zhruba 1 100 školákov a 450 škôlkarov. Vzdelávanie sa teraz prenáša zo školských lavíc do domácností, kde by mala prebiehať individuálna výuka. Každá škola v rámci možností využíva elektronickú komunikáciu pri zadávaní učiva a domácich úloh. Problémom môžu byť domácnosti, ktoré nemajú internet.

BRANTNER POPRAD (17. marca) – V zmysle nariadenia vlády z dňa 15.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, vedenie spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje, že s účinnosťou od 16.03.2020 do 31.03.2020 dočasne pozastavuje prevádzku zberných dvorov v meste Poprad – na Hraničnej ulici a na Ulici L.Svobodu.

Mgr.Radoslava Novotná