Štátny podnik Lesy SR má obsadené všetky svoje najvyššie manažérske funkcie. Informovala o tom Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie štátneho podniku. Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš Čuka vymenoval do funkcií svojich doterajších spolupracovníkov. “Na základe trojmesačnej spolupráce sa ukázalo, že som si vybral tých správnych ľudí. Presvedčili ma o svojej pracovitosti, čestnosti, zásadovosti. Preto zostanú aj v ďalších mesiacoch mojimi najbližšími spolupracovníkmi,” zdôraznil Čuka. Podľa neho “chémia funguje” v tomto tíme veľmi dobre.

Prvým zástupcom generálneho riaditeľa Lesy SR sa podľa Debnárovej stal Karol Vinš, ktorý bude stáť na čele ekonomického úseku. V tejto funkcii pôsobí ako poverený riaditeľ od začiatku decembra minulého roka. “Prioritou je naďalej zabezpečiť finančnú a ekonomickú stabilitu štátneho podniku Lesy SR a zmysluplným spôsobom optimalizovať režijné náklady celého podniku,” dodal Vinš s tým, že podnik pripraví a obháji transformačný a reštrukturalizačný projekt štátneho podniku a vytvorí tým predpoklady pre prírode blízke hospodárenie v lese pri maximálnom zohľadnení očakávaní verejnosti. Debnárová priblížila, že Vinš v minulosti pôsobil v stavebníctve a bankovníctve. V rokoch 2003 až 2006 bol generálnym riaditeľom Lesov SR. Posledné roky bol obchodným riaditeľom Lesov Českej republiky a prezidentom Zväzu spracovateľov dreva SR.

Šéfom obchodného úseku podľa Debnárovej zostáva Albert Macko, ktorý poverenie získal začiatkom decembra 2020. Naposledy bol konateľom Mestských lesov Krupina, predtým bol vedúcim lesného obvodu na OZ Levice a OZ Krupina. Macko podľa hovorkyne považuje za kľúčové zabezpečiť transparentný obchod s drevom a pripraviť usmernenie pri triedení a logistike drevnej hmoty. Chce tiež pokračovať vo verejných elektronických dražbách dreva. “Je potrebné dokončiť nastavenie zmluvných vzťahov a vytvoriť spravodlivý kľúč na motivačné ohodnotenie zamestnancov. Chcem podporiť regionálnych spracovateľov drevnej hmoty a nastaviť efektívne logistiku a opatrenia tak, aby sme získali čo najlepšie priemerné speňaženie jednotlivých drevín,” povedal Macko.

Funkciu riaditeľa výrobno-technického úseku bude podľa Debnárovej naďalej vykonávať Ján Schürger. Túto funkciu zastával ako poverený riaditeľ od polovice januára. V minulosti pracoval vo viacerých funkciách v rámci cirkevných lesov podniku Lesy Jasov,. Naposledy pôsobil ako obchodný manažér súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom tradičnej ťažbovej techniky na Slovensku LKT.

Schürger chce podľa Debnárovej pokračovať v nastavenom trende. “Najdôležitejšou úlohou v blízkej budúcnosti je naštartovať transformačný proces Lesov SR, bez ktorého by sa štátny podnik dostal do veľmi nepružnej situácie, kde šetrnejší spôsob hospodárenia v lesoch si nevyžaduje len zmenu myslenia a filozofie našich zamestnancov, ale aj zmenu štruktúry podniku,” uviedol Schürger. Dodala, že organizačným riaditeľom zostáva Ján Golian, ktorý je vo funkcii od 20. novembra 2020. Povereným organizačným riaditeľom bol od marca 2020.

Lesy SR sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú viac ako 880.000 hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 43 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Podnik zamestnáva asi 3400 ľudí. Generálne riaditeľstvo – ústredie štátneho podniku – tvorí riadiace centrum podniku a priamo či nepriamo (metodicky) riadi odštepné závody. Lesnú výrobu v rámci štátneho podniku zabezpečujú lesné správy, ktoré sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov.

TASR