Pre podporu rozvoja regiónov bola založená nová iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! Na utorkovom (23. 2.) otváracom stretnutí sa dištančne zúčastnilo 25 odborníkov a odborníčok na tému regionálneho rozvoja. Informoval o tom Anton Marcinčin.

Regionálna politika má podľa neho sledovať miestne špecifiká a regióny by mali mať silnejšie kompetencie. Zhodli sa na tom účastníci prvého stretnutia platformy Regionálny rozvoj teraz! Ide o novú iniciatívu odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja, ktorá chce profesionalizáciu odborných politík v tejto oblasti. Na prvom stretnutí platformy, ktoré sa pre epidemickú situáciu konalo online formou, sa zúčastnilo 25 odborníkov a odborníčok z rôznych segmentov regionálnej politiky.

“Slovenské hospodárstvo zaostáva v konkurenčnom boji s ostatnými novými členskými štátmi EÚ. Jedným z hlavných dôvodov je aj chýbajúca moderná politika regionálneho rozvoja. Máme obrovské regionálne disparity, čo spôsobuje, že niektoré regióny čelia vyľudňovaniu a iné prehrievaniu, čo je v oboch prípadoch spojené so znižovaním kvality života. Regióny sú centrom často vnímané ako záťaž namiesto zdroja rastu. Naša iniciatíva sa snaží o obrátenie tohto stavu. Združujeme odborníčky a odborníkov, ktorí vedia, ako odkryť bohatstvo celého Slovenska,” povedal Anton Marcinčin, jeden zo zakladateľov iniciatívy Regionálny rozvoj teraz!

Upozornil, že vznikajúca iniciatíva má ambíciu byť nestranná, apolitická a strategická – chce ovplyvniť verejnú diskusiu ohľadom regionálneho rozvoja nezávisle od politického kurzu. “Spolupracujeme s takými ľuďmi, ktorí majú naozajstnú prax s regionálnym rozvojom. Ich odkaz je jednoznačný, a to miestne a regionálne samosprávy bez rozhodovacích právomocí a finančnej autonómie sú len vykonávateľmi vládnych nariadení, nie partnermi vlády, a už vôbec nie regionálnymi vládami. Takto koncipované regióny sú bariérou rozvoja, nie hnacím motorom. Preto navrhujeme výrazné posilnenie ich kompetencií a financovania ich výkonu,” vysvetlil Eduard Donauer, ďalší zo zakladateľov iniciatívy.

Na svojom prvom stretnutí sa iniciatíva zaoberala témami ako je priestorová sleposť rozvojových politík, kompetencie a financie územných celkov, územné členenie Slovenska, vplyv digitalizácie a robotizácie na rozvoj regiónov, či sociálno-ekonomické vzťahy v regiónoch. Výsledkom odbornej diskusie je manifest o potrebe rozhýbať rozvojové politiky teraz, ktoré iniciatíva pošle relevantným štátnym a samosprávnym orgánom.

Na ďalších pravidelných stretnutiach plánuje iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vytvoriť jednotky na vypracovanie návrhu komplexnej reformy politiky regionálneho rozvoja. Dlhodobý plán je vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity, podieľať sa na realizácii reformy a pravidelne informovať verejnosť o možných krokoch k vylepšeniu kvality života na celom Slovensku.

TASR

foto LM