Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) sa stala súčasťou európskej platformy pre podporu výskumu šľachtenia a reprodukcie hospodárskych zvierat. Na základe iniciatívy Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov je univerzita členom zoskupenia EFFAB/ FABRE – TP.

FABRE – TP je hlavným kontaktným bodom pre organizácie, ktoré sa zaoberajú šľachtením a reprodukciou hospodárskych zvierat v Európe. „Jeho cieľom je podnietiť pokrok vo výskume, technologický vývoj a inovácie. Stanovuje priority výskumu v oblasti šľachtenia a reprodukcie hospodárskych zvierat. Rozvíja tiež výskumné a inovačné programy, nastavuje priority, spája priemysel, vzdelávacie ústavy a tvorcov zákonov,“ informovala univerzita.

Nezávislé európske fórum EFFAB (European Forum of Farm Animal Breeders) zasa reprezentuje organizácie v oblasti reprodukcie a selekcie hospodárskych zvierat. „Členmi sú organizácie producentov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a rýb,“ uviedla SPU.

TASR 3.3.2020

foto LM