Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) pokračuje v medzinárodnom projekte zameranom na zapojení konzumentov do vývoja nového potravinárskeho produktu. Cieľovou skupinou projektu sú seniori, jeho výsledkom by mal byť inovatívny potravinársky produkt, ktorý bude spĺňať konkrétne zdravotné požiadavky a chuťové preferencie starších spotrebiteľov, uviedla koordinátorka projektu Adriana Kolesárová z SPU.

Projekt Zapojenie spotrebiteľov do vývoja nového produktu – EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – je financovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, ktorý je súčasťou Európskej komisie, a koordinovaný Varšavskou univerzitou. Na Slovensku je realizovaný prostredníctvom Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU a Výskumného centra AgroBioTech. Prvé aktivity projektu sa začali vlani, ovplyvnila ich pandémia ochorenia COVID-19.

„Pre obmedzenia sa aktivity projektu uskutočnili formou online kreatívnych seminárov. Skupinové online stretnutia budú pokračovať aj v tomto roku a budú nadväzovať na výsledky z minulého roku. Na stretnutiach sa zúčastnia starší spotrebitelia vrátane minuloročných účastníkov seminárov,“ skonštatovala Kolesárová.

Semináre budú zamerané na vybrané témy, týkajúce sa preferencií starších spotrebiteľov a ich spotrebiteľského správania sa, súvisiaceho s výberom potravín. Rovnako ako minulý rok, aj tento rok budú stretnutia moderovať univerzitní výskumníci a výsledky online seminárov budú v ďalších implementačných krokoch sprostredkované miestnym potravinárskym spoločnostiam, maloobchodníkom a spoločnostiam obalového priemyslu, ktoré budú zapojené do projektu ako partneri z podnikateľského sektora.

TASR