Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušan Karaska vymenoval v pondelok do funkcie novej riaditeľky Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) Sandru Popelářovú. Na pozíciu riaditeľky ju vybrali na základe verejného výberového konania, ktorého súčasťou bolo aj on-line vypočutie kandidátov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR v Banskej Bystrici.

Nová riaditeľka Popelářová pochádza z Jamníka v okrese Liptovský Mikuláš. Pracovala na odbore starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Lipovskom Mikuláši a pôsobí aj ako dobrovoľná členka Stráže prírody. „Riaditelia národných parkov na Slovensku majú nedostatočné kompetencie. Prikláňam sa preto a plne podporujem myšlienku právnej subjektivity národných parkov, ktorú iniciovalo ministerstvo životného prostredia. Intenzívne si uvedomujem potrebu efektívnej ochrany prírody spojenej s aktívnym dialógom so všetkými  zainteresovanými stranami vrátane zástupcov samospráv, štátnych či neštátnych vlastníkov lesov, ako aj so zástupcami cestovného ruchu či podnikateľského sektora,“ konštatovala Popelářová.

NAPANT sa rozprestiera na území troch samosprávnych krajov a piatich okresov. Jeho rozsiahle územie je podľa ŠOP SR pod neustálym tlakom rôznych záujmových skupín a vzácne, unikátne prírodné hodnoty sú viac ako kedykoľvek predtým ohrozené. „Verím v úzku spoluprácu a súčinnosť pracovného tímu s novou riaditeľkou a som presvedčený, že Správa NAPANT je s novým vedením pripravená na efektívne riadenie procesov s prioritným cieľom, ktorým je ochrana prírodného bohatstva v tejto vzácnej lokalite,“ reagoval Karaska.

TASR, foto Land Media