Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spočítala výšku minuloročných škôd na poľnohospodárskych plodinách, ktoré zničilo extrémne počasie a premnožená zver. Celkový účet za minuloročné škody je takmer 50 miliónov eur. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

Straty sa podľa nej týkajú viac ako desatiny výmery poľnohospodárskej pôdy. V skutočnosti však boli vlani škody na úrode ešte vyššie, keďže SPPK mapovala straty len na plodinách, ktoré pestujú jej členovia. Poznamenala, že extrémne sucho striedali intenzívne zrážky, ľadovec či jarný prízemný mráz. Do toho sa počas minulého roka do úrody opäť intenzívne ‘zahryzli’ premnožené hraboše a poľovná zver. SPPK spočítala škody na úrode len v prípade jej členov na úrovni takmer 50 mil. eur, presne 48,955 milióna eur.

Uviedla, že vlani poľnohospodárov takmer vo všetkých regiónoch najviac skúšalo sucho, ktoré zničilo úrodu na 104.000 hektároch (ha) za 22,5 milióna eur. Utrpela najmä pšenica ozimná, repka a kukurica. Poznamenala, že mrazy zasiahli najmä ovocné sady, repku ozimnú, pšenicu ozimnú a jahody. Celková odhadovaná škoda dosiahla výšku 13 miliónov eur. Mrazy “spálili” úrodu na 76.600 hektároch. Premnožená poľovná zver podľa Holéciovej poškodila 60.000 ha poľnohospodárskej pôdy s celkovou odhadovanou škodou 9,2 milióna eur. Tento typ škody nahlásili podľa jej slov do SPPK takmer všetky regióny. Najviac postihnutou plodinou bola kukurica, po nej nasleduje repka ozimná a pšenica ozimná.

Hraboše poškodzovali podľa hovorkyne porasty najmä na západnom Slovensku, v oblasti Turca, Liptova a na južnom Zemplíne. Najväčšie straty boli na pšenici ozimnej, po nej nasledovala repka ozimná, cukrová repa a jačmeň jarný. Postihnutých bolo 20.000 ha s celkovou odhadovanou škodou 2,7 milióna eur.

Hovorkyňa poznamenala, že ľadovec zničil najmä repku a kukuricu, kde sú škody vo výške 880.000 eur na výmere 3000 ha. Upozornila, že množstvo a kvalitu úrody vlani výrazne ovplyvňovali aj intenzívne dažde. Prišli na jar, na konci leta predlžovali žatvu a na jeseň zber jesenných plodín a zakladanie novej úrody. V niektorých oblastiach takúto situáciu nezažili 20 rokov. Celková odhadovaná výška škody je 675.000 eur, postihnutá výmera približne 3200 ha. Najviac utrpela kukurica, potom pšenica ozimná a repka ozimná.

Miliónové škody na úrode sa podľa Holéciovej s pravidelnosťou opakujú už najmenej päť rokov po sebe (napríklad suchá zima v rokoch 2016/2017, suchá jar a leto roku 2017, 2018, veľmi teplá jar a suché leto roku 2019). V roku 2019 sa straty vyšplhali na 56 miliónov eur. Počasie či zver zničili plodiny až na 315.000 ha pôdy. Aj tieto údaje sú z monitoringu SPPK.

SPPK podľa Holéciovej naďalej apeluje na riešenie následkov klimatických zmien, ktoré už každoročne nielenže znižujú produkciu, ale aj vysušujú krajinu a poškodzujú pôdu. Dodala, že kľúčové je zlepšovať zachytávanie vody v krajine pestovaním vhodných druhov/odrôd plodín a vhodnou “architektúrou” krajiny, zriadiť systém na monitorovanie, vyhodnocovanie, kompenzáciu škôd vznikajúcich na poľnohospodárskych plodinách, vytvoriť systém riadenia rizík v poľnohospodárstve a cielene pripravovať Strategický plán pre roky 2021 až 2027.

TASR