Saldo zahraničného obchodu (ZO) Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až september 2018 bolo pasívne, a to v hodnote 1,258 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku stúplo o 27,5 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).


      Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa neho zvýšilo pri tukoch a olejoch o 1,8 %, pri živočíšnych výrobkoch o 7,3 %, pri potravinách, nápojoch a tabaku o 23,3 % a pri rastlinných výrobkoch až o 278,7 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až septembri 2018 bol vo výške 3,317 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 7,1 % vyšší.

Nižší dovoz sa v januári až septembri 2018 oproti tomu istému obdobiu v roku 2017 zaznamenal v odvetví tukov a olejov o 5,7 %. Vyšší dovoz sa v sledovanom období evidoval pri rastlinných výrobkoch o 5,2 %, pri živočíšnych výrobkoch o 6,6 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 9,3 %.

V januári až septembri 2018 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 2,059 miliardy eur pri medziročnom znížení o 2,4 %. V medziročnom porovnaní sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 10,2 % a vývoz tukov a olejov o 14,4 %. Medziročne sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 6,2 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 0,3 %.

TASR     foto TASR