Saldo zahraničného obchodu (ZO) SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až november 2018 bolo pasívne, a to vo výške 1,523 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 20,5 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).


Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 7,2 %, u potravín, nápojov a tabaku o 19,7 % a pri rastlinných výrobkoch až o 196,7 %, znížilo sa len u tukov a olejov o 4,3 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až novembri 2018 bol vo výške 4,118 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 5,8 % vyšší.

Nižší dovoz sa v januári až novembri 2018 oproti tomu istému obdobiu v roku 2017 zaznamenal len pri tukoch a olejoch o 7,5 %. Vyšší dovoz sa v sledovanom období evidoval pri rastlinných výrobkoch o 4,5 %, pri živočíšnych výrobkoch o 5,1 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 7,9 %.

V januári až novembri 2018 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej výške 2,595 miliardy eur, pri medziročnom znížení o 1,3 %. V medziročnom porovnaní sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 5,2 % a vývoz tukov a olejov o 11,5 %. Medziročne sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 3,6 %, vývoz potravín, nápojov a tabaku ostal na úrovni roku 2017.

TASR