Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oceňuje, že prezident SR Andrej Kiska podpísal pre poľnohospodárov kľúčový zákon. Týmto krokom sa do Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF) dostanú aj zástupcovia poľnohospodárov, miest a obcí. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

Po tom, ako novelu zákona 330 z roku 1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách schválili poslanci Národnej rady SR, zákon už podpísal aj prezident SR Andrej Kiska. Novela okrem iného hovorí aj o rozšírení Rady SPF o zástupcu z radov poľnohospodárov, miest a obcí.

“Na túto zmenu sme čakali roky. Oceňujeme preto aktivity všetkých politikov, ktorí sa pričinili o schválenie novely zákona. Slovenské poľnohospodárstvo a slovenský vidiek sa nachádzajú v období, ktoré má zásadný vplyv na ďalšie smerovanie chlebového odvetvia. Systémové opatrenia a koncepčné legislatívne zmeny sú predpokladom na tak žiadané oživenie domáceho agropotravinárskeho sektora, zvyšovanie potravinovej sebestačnosti krajiny a v neposlednom rade aj na vzhľad krajiny a rozvoj vidieka,” reagoval na zavŕšenie legislatívneho procesu predseda SPPK Emil Macho.

Pôda je podľa SPPK pre poľnohospodárov základným výrobným prostriedkom slúžiacim na produkciu potravín a je naším národným bohatstvom, ktoré chráni aj Ústava SR.

Holéciová upozornila, že novela zákona bude platiť od júna. Po novom sa už budú pri procesoch s narábaním s pôdou vo vlastníctve štátu a v správe SPF zúčastňovať aj zástupcovia poľnohospodárov, miest a obcí. Zároveň zástupca z poľnohospodárskej obce bude môcť priniesť aj konštruktívne podnety priamo z praxe, ktoré sa budú týkať napríklad procesu pozemkových úprav, alebo nájomných vzťahov.

TASR          foto LM