Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa chce zoznámiť s predstavami nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aký má pohľad na spôsob reštartu agropotravinárskeho odvetvia. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na utorkové menovanie Vlčana na post agroministra.

Problémových tém je podľa Holéciovej veľmi veľa, vysoko nad všetkými však dominujú štyri oblasti, a to príprava a schválenie strategického plánu k spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorý musí každá jedna členská krajina na národnej úrovni schváliť a následne zaslať do Bruselu do konca tohto roka.

Druhou oblasťou je podľa nej úplná akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Treťou je situácia okolo Slovenského pozemkového fondu. A štvrtou oblasťou, nemenej dôležitou, je zvýšenie dôvery spotrebiteľov vrátane našich politikov k práci poľnohospodárov a potravinárov a k slovenským potravinám.

“Pokiaľ ako spoločnosť nepochopíme, že ekologickejšie, zdravšie a pre vzhľad krajiny výhodnejšie je vyrobiť potraviny doma, ako ich doviezť cez pol sveta, tak sa ďaleko zo súčasného miesta nepohneme. K tomu potrebujeme racionálne mysliaceho ministra so silným politickým výtlakom, ktorý bude vedieť presadiť zmeny odkonzultované s relevantnými agropotravinárskymi samosprávami, či už vo vláde alebo v parlamente, ale za pozíciu Slovenska bude bojovať aj v európskych inštitúciách,” podčiarkla Holéciová.

SPPK si podľa nej veľmi želá, aby nový minister svojou prácou a názormi poľnohospodárov a potravinárov motivoval a spájal, nie ich rozdeľoval, ako to bolo možné vidieť v predchádzajúcich mesiacoch. “Rezort sa potáca v hlbokej priepasti, našou spoločnou úlohou je nájsť z nej cestu von. Inak ako spoločnou komunikáciou a odbornou diskusiou to nedosiahneme. Stratili sme viac ako rok času na skutočné ozdravenie odvetvia,” doplnila hovorkyňa.

“Bez ohľadu na všetky okolnosti a nechutný cirkus, ktorý sprevádzal personálnu výmenu v ministerskom kresle, z našej strany je novému ministrovi podaná ruka na spoluprácu. Veríme, že ju prijme a upokojí situáciu v odvetví,” uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Holéciová dodala, že SPPK je najväčšia a najreprezentatívnejšia agropotravinárska samospráva na Slovensku. Členovia komory napríklad vyrábajú 70 % slovenského mlieka, 92 % slovenských vajec, 90 % slovenského vína, chovajú 64 % slovenských ošípaných. Celá produkcia cukru pochádza od členov komory, 67 % slovenského pečiva pečú členovia SPPK. Práve preto chce komora novému ministrovi ponúknuť svoj pohľad na riešenie problémov, ktorý tlmočí za väčšinu slovenských výrobcov potravín, pestovateľov a chovateľov.

TASR, foto tasr