Rozšírenie kapacity farmy na chov oviec zo 650 na 1208 kusov je aktuálnym zámerom spoločnosti Agroterra Hubovo v okrese Rimavská Sobota, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako sa uvádza v materiáloch, rozšírenie chovu by mala umožniť prístavba k existujúcemu ‘ovčínu’.

„Plánovaná stavba je umiestnená v areáli hospodárskeho strediska poľnohospodárskeho podniku (farmy) Agroterra v obci Hubovo, mimo zastavaného územia. Stavba nadväzuje na jestvujúce funkčné využitie prevádzkových objektov so zameraním na chov oviec. V tesnej blízkosti plánovaného umiestnenia stavby sa nachádza ovčín (vzniknutý prestavbou kravína) spolu s dojárňou a takzvanou preháňacou chodbou,“ píše sa v zámere.

Firma Agroterra podľa materiálov priložených k zámeru vznikla v roku 1995 a špecializuje sa na chov jahniat a oviec. Vlastní pozemky s rozlohou 900 hektárov (ha), z čoho je 230 ha pasienkov a 670 ha ornej pôdy. Na nej pestuje silážnu kukuricu, ovos a lucernu.

TASR