Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) privítal, že sa vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) v programovom vyhlásení vlády prihlásil k environmentálnym záväzkom. SPNZ by chcel rokovať s novou vládou o potenciáli zemného plynu pri napĺňaní týchto cieľov a zámerov, pri ochrane ovzdušia najmä v oblasti výroby elektriny a tepla a v doprave.

„SPNZ je presvedčený, že slovenské plynárenstvo môže významnou mierou prispieť k napĺňaniu viacerých cieľov a zámerov vlády Slovenskej republiky deklarovaných v jej programovom vyhlásení v oblasti ochrany životného prostredia, energetiky i dopravy,“ uviedol v pondelok zväz v tlačovej správe. Vláda podľa programového vyhlásenia vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050, no zároveň sa chce sústrediť na rozpočtovo menej náročné nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie.

V nasledujúcich rokoch však budú podľa SPNZ chýbať pre hospodársku recesiu na rozsiahle investície do ekológie zdroje. “Prioritou Slovenska by preto mala byť eliminácia tuhých palív v energetike, teda v systémoch centrálnych zdrojov tepla, v individuálnom vykurovaní, v priemyselných prevádzkach a tiež zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle a zastavenie trendu narastajúcich emisií z dopravy,” uviedol zväz.

SPNZ pripomenul, že na Slovensku v súčasnosti približne 350.000 domácností používa na vykurovanie tuhé palivá, pričom 120.000 kotlov je starších ako 30 rokov. Podpora náhrady starých kotlov za tepelné čerpadlá by bola podľa SPNZ trikrát drahšia ako v prípade ich náhrady za nízkoemisné plynové kotly. Pri využívaní zemného plynu sa dostáva do atmosféry o 99,9 percenta menej škodlivých pevných častíc v porovnaní s pevnými palivami a v porovnaní s uhlím sa uvoľňuje do atmosféry o 60 percent menej oxidu uhličitého.

Potenciál vo využívaní plynu vidí SPNZ aj v doprave. Stlačený zemný plyn (CNG) ako palivo v mestskej hromadnej či osobnej doprave môže prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v slovenských mestách a regiónoch. Podobne je využiteľný aj skvapalnený zemný plyn (LNG) napríklad v nákladnej, lodnej či železničnej doprave.

Podľa zväzu môže byť plyn významným partnerom obnoviteľných zdrojov energie na ceste k uhlíkovej neutralite do roku 2050, k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, ale aj pri riešení otázky energetickej chudoby. Výhodou využívania plynu je vybudovaná infraštruktúra a okamžite dostupné technológie.

TASR 27.4.2020