Slovenská poľovnícka komora (SPK) vyzýva ľudí, aby sa v prírode správali ticho a ohľaduplne. Predíde sa tak uhynutiu voľne žijúcej zveri, odvozu množstva pohodeného odpadu alebo haseniu požiaru. Informoval o tom hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

Napriek upozorneniam poľovníkov či samospráv ľudia nerešpektujú prírodu a zver v nej. Výsledkom sú narastajúce straty voľne žijúcej zveri, ktorá hynie po útoku psov alebo po strese neustálym vyrušovaním ľuďmi, hovorí Kaššák.

Zvýšený pohyb ľudí v prírode má za následok aj zakladanie ohňa a vznik požiarov. “Táborením na nepovolených miestach, pohybom mimo turistických chodníkov, hlučným správaním a bezohľadnosťou niektorých majiteľov psov a návštevníkov lesov tak dochádza k porušovaniu nielen zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj o poľovníctve či zákona o lesoch,” uviedol Kaššák.

Z dôvodu negatívnych dôsledkov SPK vytvorila plagát s pripomenutím, ako sa treba v prírode správať, a zverejnila ho na sociálnych sieťach. Kaššák poukazuje, že niektorí užívatelia poľovníckych revírov osadili tabule s plagátmi na najfrekventovanejších miestach pri vstupe na územie na obce, na obecných nástenkách, cyklotrasách, turistických trasách aj na miestach na táborenie.

TASR 20.4.2020

foto LM