Banská Bystrica  – Vysádzanie nových stromov a zelene na rôznych miestach Slovenska podporila nadácia Ekopolis tento rok grantom vo výške 60.000 eur. Rozdelia si ho aktívni ľudia z 23 lokálnych komunít, ktorí do 13. ročníka grantového programu Zelené oázy poslali najlepšie nápady na zazelenanie miest, kde žijú. Výsadbu a úpravu nových zelených oáz ukončia do septembra.   

„Naším cieľom je podporiť a motivovať aktívne komunity k starostlivosti o prostredie okolo nás. S heslom tohto ročníka Saďme stromy! sme sa zamerali predovšetkým na podporu projektov, ktorých cieľom je  vysádzanie zelene a stromov,“ uviedol Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie Slovnaft, a.s., ktorá je hlavným partnerom programu. Takto podporené lokality budú slúžiť širokej verejnosti a ich udržiavanie prispieva k ochrane prírody.

Tento rok odborná komisia posudzovala 123 prijatých žiadostí. Z nich v dvoch kolách napokon vybrala 23 finalistov. Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do konca septembra 2019.

Medzi najzaujímavejšie projekty patrí iniciatíva občianskeho združenia Tatry z Liptovského Mikuláša, ktoré sa dlhodobo a systematicky venuje výsadbe a starostlivosti o dreviny na sídlisku Podbreziny. Dobrovoľníci z radov obyvateľov priľahlých blokov plánujú vysadiť viac ako 90 javorov a borovíc.

V obci Hlboké v Senickom okrese zas miestni dobrovoľníci a členovia občianskeho združenia Prakoreň vysadia viac ako 200 prevažne ovocných stromov popri ceste medzi obcou a osadou Zaháj, v okolí vodnej nádrže vysadia aj stromy zlepšujúce hniezdne a potravné podmienky pre vtáctvo.

Na opačnej strane Slovenska v obci Ulič v okrese Snina v spolupráci obce a dobrovoľníkov vysadia obecný ovocný sad v blízkosti komunitného centra a tradičné ovocné stromoradie pozdĺž turistickej trasy, spolu viac ako 120 ovocných drevín.

TASR          foto TASR