Slováci pri riešeniach klimatických zmien najpozitívnejšie vnímajú finančnú podporu obnovy budov s dôrazom na úspory energie. Myslí si to až 89 percent ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý robila na vzorke 1013 respondentov od 15. do 22. januára. Prieskum bol vypracovaný pre Slovenskú klimatickú iniciatívu (SKI).

V boji proti klimatickým zmenám môže pomôcť aj podpora obnoviteľných zdrojov energie. Uviedlo to 87 percent Slovákov. Podporu postupného prechodu od fosílnych palív na energeticky efektívne budovy s vlastnou výrobňou čistej energie považuje za dôležité 85 percent. S tým, aby sa vytvoril informačný a finančný systém podpory pre ľudí, ktorí trpia energetickou chudobou, súhlasí 83 percent.

„Práve obnova budov, ktorá zvíťazila v prieskume, má na Slovensku najväčší potenciál na úspory energie a je kľúčovým prvkom k znižovaniu emisií skleníkových plynov,“ uviedla Katarína Nikodemová z platformy Budovy pre budúcnosť, ktorá je členom SKI. Dodala, že takéto opatrenia by mali byť podporené najmä z európskych peňazí.

Klimatická zmena patrí podľa Slovákov aj medzi najdôležitejšie priority novej vlády. Myslí si to 77 percent ľudí. Podľa 91 percent Slovákov bude však nadchádzajúca vláda riešiť ako prioritu zdravotníctvo. Nasleduje boj proti korupcii, problémy v súdnictve a školstvo.

„Potrebujeme sa sústrediť najmä na energetiku a budovy. Fungovanie našej spoločnosti je totiž závislé na energiách, no výroba elektriny a tepla má až polovičný podiel na vypúšťaní skleníkových plynov v SR. Slovensko by preto malo uprednostňovať znižovanie spotreby energie, stavať a obnovovať energeticky vysoko efektívne budovy,“ povedal zakladajúci člen SKI Peter Robl.

TASR 18.02.2020