Významnými škodcami na jabloniach a slivkách na začiatku jari sú piliarky. Na jabloni škodí piliarka jablčná, Hoplocampa testudinea a na slivkách dva druhy piliarok: piliarka slivková, Hoplocampa minuta a piliarka žltá, Hoplocampa flava (Tenthredinidae: Hymenoptera).

Piliarka jablčná

Dospelý jedinec piliarky jablčnej – má telo dlhé asi 6 – 7 mm. Hlava, hruď, nohy a spodná časť bruška je žltá. Horná strana bruška je čierna. Krídla sú priehľadné. Larva, pahúsenica, dorastie do dĺžky 11 – 12 mm. Telo je žltkastej farby, hlava červenohnedá. Má 7 párov panôžok.

Prezimujú dospelé larvy v pôde, v hĺbke 5 – 15 cm. Na jar sa kuklia a dospelé jedince sa liahnu pred kvitnutím jabloní. Po oplodnení samičky kladú vajíčka do pokožky čiašok jabloňových kvetov. Larvy sa liahnu asi o týždeň a vyhrýzajú v mladom plode povrchovú chodbu. Po zvliekaní opúšťajú plod a napádajú ďalší plod vhrýzaním chodby priamo do jadrovníka. Napadnuté plody opadávajú. Larvy koncom júna dospievajú, opúšťajú plod, zahrabávajú sa do pôdy kde spriadajú kokón a tu prezimujú.

Škodlivosť

Larvy piliarky jablčnej poškodzujú plody vyhrýzaním povrchovej chodby, ktorá zarastá korkovým pletivom a tak vzniká jazva. Larvy tiež aj vžierajú chodbu do plodu. Vnútro plodu je vyplnené trusom a pach plodov pripomína pach bzdôch. Tento symptóm sa nazýva skorá červivosť jabĺk. Takto napadnuté plody opadávajú zo stromu. Je to jeden z významných škodcov najme v intenzívnych sadoch.

Piliarka jablčná – poškodený plod

Ochrana

Z preventívnych opatrení významné sú agrotechnické opatrenia: jesenné alebo včasné jarné kyprenie pôdy pod stromami. Tieto opatrenia redukujú počet lariev a kukiel v pôde. Zbieraním opadnutých jabĺk sa redukuje populácia škodcu pre nasledujúce vegetačné obdobie. Tiež pestovanie odolných odrôd má význam v redukcii škodlivosti. Najviac napadané sú skoré odrody.

Potrebu priamej ochrany proti tomuto škodcovi môžeme určiť na základe náletu imág na biele lepové doštičky a na základe výskytu vajíčok. Hodnota prahu škodlivosti je výskyt 10 a viac jedincov/lapák za dva dní pozorovania. Na základe počtu nakladených vajíčok prah škodlivosti je ak sa prehliadkou v období od začiatku do konca opadávania korunných lupienkov zistí 2 vajíčka na 100 kvetných kalichoch alebo plodníkoch pri slabej násade plodov, alebo 4 a viac vajíčok pri vysokej násade plodov. Optimálny termín ochrany sa stanový na základe sledovania vývoja vajíčok. Postrek sa vykonáva keď z vajíčok vidno červené oči lariev. Obyčajne to býva hneď po odkvitnutí. V ekologickej produkcii sa využíva prípravok NeemAzal-T/S, na baze účinnej látky azadirichtin ktorý sa získava zo semien tropického stromu Azadrachta indica .

Piliarka slivková a piliarka žltá

Piliarky sú veľmi významným škodcami sliviek. V niektorých rokoch môžu lokálne zničiť aj 90% plodov. Na napadnutých plodoch vidno čierny otvor s trusom. Pri vhrýzaniu sa do plodu pahusenice nekonzumujú pletivá plodu ale sa živia kôstkou a semenom. Počas života jedna larva zničí 4 – 5 plodov. Dôsledkom napadnutia je hromadné opadávanie zelených nevyvinutých plodov. Napadnuté plody páchnu po bzdochách.

Dĺžka tela dospelého jedinca samičky piliarky slivkovej je 4,5 – 5 mm a samčeka 4 – 4,5 mm. Hlava, hruď, kladielko a tykadlá pri báze sú čierne. Vrchná časť tykadiel je hnedá. Nohy sú hnedo žlté a krídla priezračné s hnedou nervatúrou. Larvy sú svetlo hnedé, dlhé 6,5 – 8 mm. Má tri pári hrudných nôh a 7 párov panôžok na brušku.

Dĺžka tela dospelého jedinca samičky piliarky žltej je 5 – 5,5 mm. Hlava, hruď, bruško, tkadlá a kladielko sú hnedožlté. Nohy sú žlté a krídla priezračné so žltou nervatúrou. Samček je trochu menší. Larvy sú zelenožlté, dlhé 7 – 9 mm.

Prezimujú dospelé larvy v pôde. Na jar sa kuklia a dospelé jedince sa liahnu keď je stredná denná teplota pôdy na 5 – 10 cm okolo 10°C. V tom čase slivky sú vo fáze pučania alebo fáze kvitnutia alebo na konci kvitnutia. Ak slivky ešte nekvitnú imága migrujú na stromy ktoré rozkvitli, kde v kvetoch sajú nektár a peľ. Neskoršie sa vracajú na slivky a v takomto prípade napadnutie je znížené. Ak sú slivky rozkvitnuté napadnutie býva najväčšie, lebo sú najlepšie podmienky na prijímanie potravy a kladenie vajíčok sú najpriaznivejšie. Ak sa kvitnutie skončilo napadnutie je nepatrné alebo žiadne. Imaga sa koncentrujú na odrody, ktoré v čase ich eklózie kvitnú. Po oplodnení samičky kladú vajíčka do kvetov sliviek, najčastejšie do kališných lupienkov. Larvy sa liahnu o 4 – 14 dní a vžierajú sa do kališnej čiašky k semeníku. Po zvliekaní opúšťajú plod a napádajú ďalší plod vhrýzaním chodby priamo do jadrovníka. Napadnuté plody opadávajú. Larvy koncom júna dospievajú, opúšťajú plod, zahrabujú sa do pôdy kde spriadajú kokon a tu prezimujú.

Piliarka slivková – poškodené plody

Ochrana

Samičky piliarok vyhľadávajú biele kvety sliviek respektíve jabloní a kladú do nich vajíčka. Láka ich biela farba a tak ich môžeme nalákať a nachytať na biele dosky natreté nevyschýnajúcim lepom. Takto môžeme výrazne znížiť počet nakladených vajíčok do kvetov. Lapače vyvesujeme do koruny stromu týždeň pred začiatkom kvitnutia. Rozvesujeme ich po obvode koruny stromu na východnú, južnú a západnú stranu. Dávka je dve dosky na každý meter stromu. Silne znečietené lapače hmyzom treba vymeniť. Potrebu priamej ochrany proti tomuto škodcovi môžeme určiť na základe náletu imág na biele lepové doštičky a na základe výskytu vajíčok. Na základe počtu nakladených vajíčok prah škodlivosti je ak sa prehliadkou 100 najvyvinutejších plodov zistí 5 vajíčok pri slabej alebo až strednej násade plodov, alebo 10 a viac vajíčok pri vysokej násade plodov. Optimálny termín ochrany sa stanový na základe sledovania vývoja vajíčok. Postrek sa vykonáva keď z vajíčok vidno červené oči lariev.

Ing. Ján Tancik, PhD.

Ecophyta, s.r.o.  Nitra