Repky vchádzali do zimy pekné, zelené, teraz sú porasty fialové a  bude potrebné ich nielen vyživiť ale aj stimulovať. Stimulácia repky začína jej predlžovacím rastom. Počasie je v tomto období nestabilné, teploty kolíšu, preto treba posudzovať každý porast jednotlivo a prispôsobiť sa vývoju repky a počasiu.

Klasické morforegulačné prípravky sú Atonik a Asahi SL. Sú to stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v  bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššia kvalita plodov. Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody.

V repke ozimnej aplikácia niektorého z uvedených stimulátorov ovplyvňuje  rast a vývoj  rastlín, semien a  ich kvalitu (obsah oleja). Používa sa v nasledovných dávkach:

  1. aplikácia počas tvorby kvetných pukov v štádiu BBCH 50-57 (predlžovanie vrcholového kvetenstva) formou postreku na list.
  2. aplikácia v štádiu BBCH 60 (začiatok kvitnutia) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Trinexapac-ethyl je účinná látka  prípravku Moddus. Patrí do skupiny cyclohexandionov. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy giberelínov. K efektívnemu zastaveniu tvorby giberelínov dochádza na konci reťazca ich syntézy a tým dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín. Moddus je v prevažnej miere prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo translokovaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania stonkových internódií. Zabrzdenie rastu rastlín vedie k zníženiu ich výšky – zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu. Ošetrenie repky ozimnej vykonávajte na jar od  rastovej fázy viditeľného predĺženia 9. internódia do fázy viditeľných samostatných kvetných pupeňov, ktoré sú stále ešte uzavreté (BBCH 39-55).

Caryx je rastový regulátor s účinnymi látkami mepiquat chloride+metconazole vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ošetrenie repky ozimnej, ktorý v jarnom období reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími. Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu. Pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii. V prípade potreby regulácie rastu aplikujte prípravok v termíne od štádia rastu bočných výhonov (BBCH 33-39) v dávke 1 – 1,4 l.ha-1; maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu. Dávka vody: 150-400 l.ha-1.

 

Regulátory rastu neodporúčame používať v prípadoch, keď je porast nevyrovnaný, podvyživený alebo inak stresovaný, napríklad suchom. 

Ako regulátory rastu sú zaradené aj niektoré fungicídy:

Orius 25 EW alebo Albukol na báze tebuconazolu účinkuje proti dôležitým chorobám repky: čerň repková (Alternaria brassicae),biela hniloba(Sclerotinia sclerotiorum), fómová hniloba (Phoma lingam), pleseň sivá (Botrytis cinerea).Prípravok preukazuje morforegulačný účinok: inhibuje rast, podporuje lepšie prezimovanie a redukuje poliehanie repky olejnej. Je systémový  fungicídny  prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym  účinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlína transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere od bázy k vrcholu),  inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov.

Používa sa na jeseň alebo na jar. Na jarné ošetrenie je  maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebuconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu je povolená každoročná aplikácia.

Fungicídny prípravok Dirigent s morforegulačným účinkom vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej proti fómovej hnilobe a na reguláciu rastu a to na skrátenie výšky rastlín a obmedzenie poliehania obsahuje dve účinné látky difenoconazole a tebuconazole. Pri jarnej aplikácií ošetrujte repku jarnú a repku ozimnú od rastovej fázy BBCH 31 (1. internódium viditeľné) do rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).

Fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom Magnello s obsahom dvoch účinných látok difenoconazole a tebuconazole  vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na  ochranu repky ozimnej, repky jarnej proti fómovej hnilobe.  V repke ozimnej a v repke jarnej je tiež určený  na reguláciu rastu a to na: podporu prezimovania, skrátenie výšky rastlín a obmedzenie poliehania. Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézyergosterolu v bunkových membránach – pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne. Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu.  Tebuconazole je systémová fungicídna účinná látka s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je absorbovaná vegetatívnymi rastlinnými orgánmi a v rastline sa šíri akropetálne.

Pri jarnej aplikácií  ošetrujte repku jarnú a repku ozimnú od rastovej fázy BBCH 31 (1. internódium viditeľné) do  rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny  ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).

Prípravok Efilor obsahuje účinné látky boscalid a metconazole. Účinná látka boscalid je absorbovaná listami a systematicky akropetálne rozširovaná v rastline. Zamedzuje klíčeniu spór a vykazuje inhibičný účinok pri tvorbe zárodočnej dutiny, raste mycélia a sporulácii hubových patogénov.

Účinná látka metconazole veľmi rýchlo preniká do rastliny a je akropetálne rozvádzaná cievnymi zväzkami. Patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám. Po preniknutí do rastliny je účinná látka chránená pred dažďom. Pôsobí preventívne, ale aj pri začínajúcom napadnutí. Zabraňuje sa tak šíreniu už existujúcej infekcie.

Prípravok brzdí predlžovanie repky na jar, a tak vedie k vývoju kompaktnejšej a odolnejšej rastliny. Prípravok účinkuje proti fómovej hnilobe (Leptosphaeriamaculans), černi repkovej (Alternariabrassicae) a bielej hnilobe (Sclerotiniasclerotiorum).

Na reguláciu rastu prípravok aplikujte na jar, od začiatku predlžovania stonky, kedy je predĺženie 1. internódia viditeľné (BBCH 31) až do štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté) (BBCH 59).

Ing. Alena Škuciová

ÚKSÚP – OKOR Topoľčany