Aj slnečnica už dosiahla vývojové štádium, kedy ju treba preventívne ošetriť proti chorobám, ktoré môžu nastúpiť po oteplení, lebo vlhkosti je dosť. Zároveň treba kontrolovať nálet vošiek. 

Vo fáze 6-8 listov ošetrite porasty proti alternáriovej škvrnitosti, ktorú spôsobuje viacero húb (Alternaria alternata, Alternaria helianthi, Alternaria helianthinficiens). Na našich poliach sa objavuje pravidelne a niekdy veľmi silne poškodzuje rastliny. Prejavuje sa na listoch hnedými prepadnutými škvrnami často s koncentrickými kruhmi s tmavozelenými spórami. Napáda aj stonky, úbory a nažky. Pri silnom napadnutí rastliny zakrpatievajú, vädnú a odumierajú. Na foliárnu aplikáciu sú povolené picoxystrobin Acanto, boscalid+dimoxystrobin Pictor, prochloraz+propiconazole Bumper Super, prípravok  Retengo s účinnou látkou pyraclostrobin, kombinácia fluopyram+prothioconazole Propulse,  a biologický prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum alebo Serenade Aso s obsahom huby Bacillus subtilis. Ošetrenie zopakujte v plnom kvete a na konci kvitnutia.

Presne v tých istých termínoch treba ošetriť porasty aj proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) , ktorá patrí k najvýznamnejším chorobám slnečnice. Príznakom je zmäknutie pletiva, svetlo žlté postupne hnednúce škvrny za vlhka pokryté bielym mycéliom. Rastliny vädnú, lámu sa, odumierajú. Ak vytvoria úbory, tak sú s hluchými nažkami. Odlíšenie od iných chorôb napádajúcich slnečnicu je ťažké, najvýznamnejší znak je čisto biele mycélium a čierne skleróciá.  Zdrojom nákazy sú skleróciá vo vrchnej vrstve pôdy, kam sa dostali pri zbere z napadnutých rastlín nielen slnečnice ale aj repky, sóje, maku, zeleniny a iných rastlín. Je polyfág napádajúci asi 450 druhov. Skleróciá sa môžu dostať do pôdy aj ako prímes osiva. Zo sklerócií prerastá huba do vzchádzajúcich rastlín a môže spôsobiť ich odumretie. Neskôr napáda korene a koreňový kŕčok, čo vedie k núdzovému dozrievaniu slnečnice. Listy bývajú infikované v ich úžľabí. Zníženie množstva sklerócií v pôde je možné pravidelnou orbou a správnym osevným postupom. Odstup od pestovania hostiteľských rastlín má byť 6 rokov. Dôležitá je sejba vyčisteného osiva, odolnejších hybridov, nesiať predčasne do studenej pôdy, likvidácia burín, správna výživa. Ošetrenie biologickými prípravkami na pozemkoch s výskytom sklerócií pred sejbou slnečnice a fungicídne ošetrenie sú nutné pri výskyte choroby. Povolené sú picoxystrobin Acanto, azoxystrobin Amistar, Priori,  pyraclostrobin Retengo, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra, azoxystrobin+difenoconazole Amistar Gold, boscalid+dimoxystrobin Pictor, prochloraz+propiconazole Bumper Super, prochloraz+tebuconazole Zamir 40 EW, prothiconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC, Traper, kombinácia fluopyram+prothioconazole Propulse, a biologický prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum alebo Serenade Aso s obsahom huby Bacillus subtilis.

Biela hniloba

Niektoré z uvedených prípravkov sú povolené aj na pleseň sivú (Botryotinia fuckelina anamorfa Botrytis cinerea), ktorá prežíva na zvyškoch rastlín, alebo vo forme sklerócií v pôde. Sekundárne sa šíri konídiami vzduchom počas daždivého počasia. Príznakom sú mokvavé žltohnedé škvrny a šedý povlak mycélia na všetkých častiach rastliny od mladých listov až po napadnutie úborov. Rastliny predčasne dozrievajú, úbory hnijú, alebo trúchnivejú podľa počasia. Prevenciou je vysievnie odolnejších odrôd, odburinenie porastov, vyrovnané hnojenie, neprehnojiť dusíkom, neprehusťovať porasty a udržať zdravé pletivá nepoškodené od živočíšnych škodcov. Odstraňovanie pozberových zvyškov nie je plne realizovateľné. Chemická ochrana je fungicídne ošetrenie prípravkami na báze azoxystrobinu Amistar, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra, boscalid+dimoxystrobin Pictor, prochloraz+propiconazole Bumper Super, fluopyram+prothioconazole Propulse, prothiconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC, Traper a biologický prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum alebo Serenade Aso s obsahom huby Bacillus subtilis.

Na pleseň slnečnice (Plasmopara halstedii), ktorá prežíva v pôde ( 6 až 10 rokov), alebo v infikovanom osive nie sú autorizované prípravky. U nás sa vyskytuje v malej miere a nie je príčinou hospodárskych škôd.  Od vzchádzania po kvitnutie majú rastliny zakrpatený rast, skrátené internódiá, na spodnej strane listov hustý sivobiely povlak spórangionosičov a spórangií, malé deformované úbory. Choroba postupuje na rastline od dola smerom hore. Prevenciou je osivo z oblastí bez výskytu, odolné hybridy, striedanie plodín (odstup min. 5 rokov).  

Pleseň sivá na úboroch

Diaportová choroba slnečnice (Diaporthe helianti anamorfa Phomopsis helianti) je v  poľných podmienkach ťažko diagnostikovateľná choroba. Neprenáša sa osivom, len rastlinnými zvyškami. Rozhodujúca pre jej šírenie je vysoká vlhkosť vzduchu a teploty 25– 27°C v období od butonizácie do začiatku kvitnutia. Pri silnom infekčnom tlaku dokáže zničiť v priebehu 4 – 5 týždňov nielen jednotlivé rastliny, ale celé porasty. Rozoznáme ju podľa toho, že na liste sa vytvorí škvrna v podobe V rozširujúca sa od okraja listu smerom k hlavným žilkám, kde odumiera. Na stonkách sa tvoria škvrny na mieste kde vyrastajú napadnuté listy, často obopínajú celú stonku, tá mäkne, usychá a napadnuté rastliny poliehajú. Škvrny sú predĺžené, elipsovité najskôr hnedej, neskôr v období dozrievania sivej farby. Prevenciou je  šľachtenie na rezistenciu, zaoranie pozberových zvyškov, osevný postup, priestorová izolácia, redšie porasty, zdravé pletivá nepoškodené škodcami. Odstraňovanie buriny Iva voškovníkovitá, ktorá je tiež hostiteľskou rastlinou patogéna Diaphorte helianthi.   Priama ochrana je fungicídne ošetrenie na začiatku kvitnutia a v plnom kvitnutí prípravkami na báze boscalid+dimoxystrobin Pictor, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra, prochloraz+propiconazole Bumper Super, fluopyram+prothioconazole Propulse a  prípravok Retengo s účinnou látkou pyraclostrobin. Účinok má aj biologický prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum.

Diaportová choroba slnečnice

Voška slamihová preletuje na slnečnicu zo zimných hostiteľov. Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch je nálet až pred tvorbou úborov. Účinný je postrek insekticídmi a aficídmi v čase, keď priemer kvetného puku dosiahne 2-3 cm. Ošetrenie je vhodné urobiť najneskôr 14 dní pred začiatkom kvitnutia. Niektorí autori odporúčajú ošetrenie už pri objavení sa prvých kolónií vošiek na slnečnici. Prah škodlivosti je 20 ks vošiek na jednu rastlinu v čase od objavenia do začiatku tvorby kvetných pukov, 40 ks na rastlinu pred kvitnutím.

Povolené sú účinné látky thiacloprid v prípravku Calypso 480 SC a kombinácia účinných látok beta-cyfluthrin+chlorpyrifos v prípravku Pyrinex Supreme a cypermethrin+chlorpyrifos Nurelle D.

Slnečnicu napadla aj voška maková. V slnečnici nie sú proti nej konkrétne povolené žiadne prípravky, ale predpokladám, že účinkujú tie isté ako pri voške slamihovej.

 

4.6.2019                                                                                                           Ing. Alena Škuciová

                                                                                                                   ÚKSÚP – OKOR Topoľčany